Uncategorized

Produkcja roślinna kl.1CB+1CG

07.05.2020r. Temat: Chwasty roślin uprawnych.

Celem lekcji jest poznanie chwastów roślin uprawnych.

Chwasty roślin uprawnych

Chwastami określa się wszelką niepożądaną roślinność, rosnącą dziko na polu uprawnym, łące, czy pastwisku jak również samosiewy roślin uprawnych ( np. rzepak w zbożu). Chwasty rywalizują z roślinami uprawnymi o przestrzeń, światło, wodę i składniki pokarmowe (zazwyczaj pobierają z gleby więcej i szybciej składników pokarmowych niż rośliny uprawne).

Z punktu widzenia miejsce występowania chwastów rozróżnia się chwasty:

 • segetalne – rosnące głównie na polach wśród roślin uprawnych, obniżające plony(np. chaber bławatek, kąkol polny, ostróżeczka polna, mak polny, mak piaskowy, kurzyślad polny),
 • ruderalne – rosnące na nieuprawianych terenach (np. rowy, miedze), często na obszarach bogatych w azot (np. łopian, pokrzywa),
 • użytków zielonych – rosnące na łąkach i pastwiskach, niezjadane przez pasące się zwierzęta (np. pokrzywa, ostrożeń), trudno trawione lub trujące (wilczomlecz) oraz rośliny pasożytnicze (szelężnik).

 

Z punktu widzenia właściwości biologicznych stosuje się różne podziały chwastów. Najbardziej rozpowszechniony jest podział na chwasty:

 

 • jednoliścienne – w czasie kiełkowania wytwarzają jeden liścień (perz właściwy, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, turzyca),
 • dwuliścienne – w czasie kiełkowania wytwarzają dwa liścienie (przytulia czepna, gorczyca polna, rzodkiew świrzepa, komosa biała, tobołek polny, tasznik pospolity).

Szkodliwość chwastów w zasiewach dokonuje się poprzez:

 • zagłuszanie roślin uprawnych dzięki szybszemu i bujniejszemu wzrostowi,
 • wypieranie roślin uprawnych z łanu w wyniku kompensacji gatunku bardziej agresywnego,
 • zacienianie i ograniczanie fotosyntezy,
 • konkurencję o sole mineralne wodę i światło,
 • utrudnianie zbioru,
 • pośrednictwo w szerzeniu i przenoszeniu wielu chorób i szkodników.

Ze względu na długość i specyfikę cyklu życiowego wyróżnia się chwasty:

 • jednoroczne – żyjące nie dłużej niż rok (np. mak polny, stokłosa polna),
 • dwuletnie – żyjące dwa lata (np. wiesiołek dwuletni),
 • wieloletnie (trwałe) – rozmnażają się wegetatywnie lub generatywnie, nie giną po pierwszym owocowaniu (np. mniszek pospolity, perz właściwy, ostrożeń po-lny, skrzyp polny).

Atlas chwastów https://www.agro.basf.pl/Documents/broszury/atlas-chwastow-2013.pdf

Chwasty inwazyjne w uprawach http://modr.pl/sites/default/files/brochures/chwasty_inwazyjne_w_uprawach_ii_wersja.pdf

Atlas chwastów https://ciechagro.pl/pl/atlas-chwastow

 

Proszę zrobić notatkę w zeszycie. Wypisać kilka chwastów i odesłać do sprawdzenia.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz