Uncategorized

Produkcja roślinna kl.1CB + 1CG

23.04.2020r.    Temat: Obliczanie nawożenia z uwzględnieniem plonu i zasobności gleb.

Cel lekcji:

  • zaplanować nawożenie z uwzględnieniem plonu i zasobności gleb

Podstawą racjonalnego nawożenia jest ocena stanu agrochemicznego gleby. Najważniejszymi wskaźnikami decydującymi o urodzajności gleby są: odczyn oraz zasobność w przyswajalny fosfor, potas i magnez. Badania w takim podstawowym zakresie powinny być wykonywane raz na 3–5 lat. W gospodarstwach uzyskujących wysokie plony warto także zwrócić uwagę na zasobność gleb w mikroelementy i siarkę, ponieważ produkcja dużej ilości biomasy roślin wiąże się ze znacznym zapotrzebowaniem na te pierwiastki. W uprawach polowych najważniejszymi mikroelementami są: bor, mangan, cynk, miedź.

Planowanie nawożenia

Nawozy powinny być stosowane w odpowiednich proporcjach, aby rośliny lub gleba mogły korzystać z ich składników. Zarówno zbyt duże dawki nawozów, jak również nieodpowiednie proporcje składników pokarmowych, niewłaściwa pora nawożenia, czy też brak możliwości wykorzystania nawozu w danych warunkach glebowych są przyczyną pogorszenia jakości siedliska rolniczego oraz zanieczyszczenia środowiska.

Mając na uwadze zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu roślin wpływających na konkurencyjność gospodarstwa rolnego, a także redukcję szkodliwego wpływu na środowisko, plany nawożenia powinny uwzględniać następujące czynniki:

– jakość gleby, np. zawartość próchnicy, struktura i typ gleby,

-inne czynniki środowiskowe, np. pochylenie terenu, erozja gleby, sąsiedztwo cieków wodnych,

– specyficzne potrzeby uprawianej roślinności

 

Potrzeby pokarmowe roślin –określają masę składników pokarmowych, jakie są niezbędne do wydania określonego plonu przez roślinę.

Zależą: od gatunku rośliny, odmiany, wielkości zakładanego plonu

 

Potrzeby nawozowe masa składników w formie nawozu niezbędna do zastosowania w celu uzyskania przewidywanego plonu.

Potrzeby te ustala się na podstawie potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb.

 

ZAPOZNAJEMY SIĘ Z PREZENTACJĄ sposób liczenia nawozów

LUB KARTĄ PRACY   Karta pracy

i odsyłamy do oceny

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz