Uncategorized

Język angielski- 1B4(druga grupa)

23.04.2020

Temat lekcji:
Matura na horyzoncie 2. Jak najlepiej opisać ilustrację – ćwiczenia w mówieniu.
Cele:
*Zapoznanie uczniów ze zwrotami przydatnymi podczas egzaminu ustnego przy opisywaniu ilustracji

*Utrwalenie słownictwa związanego z opisywaniem osobowości, wyglądem.

*Utrwalenie użycia czasownika  ”be” (w czasie teraźniejszym) oraz konstrukcji: have/has got

Planowany przebieg lekcji:
1.Podręcznik. Ze str.28-29 wypisz do zeszytu przedmiotowego wszystkie wyrazy i wyrażenia, przydatne przy opisywaniu ilustracji. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf
2.Opisz ilustrację.  Podręcznik str.33 (Opisz wygląd osób przedstawionych na obrazku. Pamiętaj aby używać  wyrazów i wyrażeń, które znajdziesz  na wyżej wymienionej stronie oraz  proste zdania  , takich jak: np. The boy is tall / short. He has got long / short hair i tp.) Spróbuj opisać charakter tych osób . Zacznij w ten sposób:

I htink that …../ In my opinion /  It seems to me that they are hard-working / lazy …)

3. Odpowiedz na pytania:

What do you look like?

How tall are you?

Describe your favourite actor / actress.( Opisz ulubionego aktora. Podaj wiek, opisz jak wygląda i podaj cechy charakteru)

4. Opis ilustracji oraz odpowiedzi na pytania proszę wysyłać na elikor@onet.pl lub na Messenger.
Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.