Uncategorized

Produkcja roślinna 1 FTR, 1 F4R

Dzień dobry

04.05. 2020 r.

T: Środki ochrony roślin a zapobieganie zanieczyszczeniom wód – zalecenia bezpiecznego postępowania.

Celem lekcji jest:

– opisać środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej

– wyjaśnić sposoby ograniczania ryzyka zanieczyszczenia wód

 

1.Na początek proponuję zapoznać się z materiałem w ulotce.

http://bezpiecznie.org/wp-content/uploads/2020/03/ZNOSZENIE_ULOTKA.pdf

2. Zasady właściwego postępowania ograniczające ryzyko skażeń.

1FTR -04.05

Podsumowanie – dobre praktyki:

 1. Pola w sąsiedztwie obszarów wrażliwych opryskuj tylko podczas sprzyjających warunków pogodowych:
 • wiatr w kierunku przeciwnym do obszarów wrażliwych
 • prędkość wiatru nieprzekraczająca wartości dopuszczalnej – 4 m/s
 • umiarkowana temperatura – poniżej 25°C
 • wilgotność powietrza powyżej 50%
 1. Jeśli etykieta środka ochrony roślin nie określa stref buforowych, tzn. odległości od obszarów wrażliwych w jakiej można go stosować, to należy zachować następujące minimalne odległości:
 • od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu:
 • 1 m – przy użyciu opryskiwaczy polowych
 • 3 m – przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych
 • od pasiek: 20 m przy użyciu sprzętu naziemnego
 • od dróg publicznych, z wyłączeniem gminnych i powiatowych: 3 m przy użyciu wszystkich rodzajów opryskiwaczy

 

Zadanie 1.

Aby bezpiecznie przewieźć środki ochrony roślin na pole należy użyć do tego celu…………

Podczas wykonywania zabiegów prędkość wiatru nie powinna przekraczać  ………..………..

Metody ochrony środowiska przed znoszeniem cieczy dzielimy na ………………………………

 

Skorzystajcie z notatek, pomocy dydaktycznych, które otrzymaliście i uzupełnijcie zdania. Będzie to potwierdzeniem udziału w lekcji. Prześlijcie zadanie na mój adres mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 07.05.2020 r.

Pozdrawiam

Marta Marecka-Gierej