Uncategorized

Komunikacja społeczna i praca w zespole II BT

Temat: Aktualizowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.
Data: 04.05.2020 r.

Każdy pracownik powinien stale aktualizować swoją wiedzę i rozwijać umiejętności zawodowe. Pomocna w tym będzie znajomość źródeł tej wiedzy.  Informacje często ulegają dezaktualizacji  co wymusza konieczność stałego monitorowania nowości w danej branży.
W tym zakresie polecane są:

 • książki,
 • podręczniki,
 • czasopisma branżowe,
 • foldery reklamowe,
 • konferencje,
 • targi,
 • pokazy,
 • szkolenia,
 • kursy zawodowe,
 • kursy kwalifikacyjne,
 • praktyki zawodowe,
 • strony internetowe,
 • fora internetowe,
 • filmy instruktażowe,
 • ulotki,
 • akty prawne.

Warto podkreślić, że kluczowym zagadnieniem jest nie tyle posiadanie wiedzy encyklopedycznej, a raczej znajomość źródeł informacji związanych z własnym zawodem i umiejętność korzystania z nich. Potrzebne są tu chęci i zdolność praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

Oprócz wiedzy odnoszącej się bezpośrednio do zawodu, ważne jest też rozwijanie się w innych dziedzinach tj. znajomość języków obcych, doskonalenie obsługi klienta, rozwijanie umiejętności planowania, współpracy, zarządzania, rozliczania finansowego, analizy danych.

Podsumowanie

Rozwój pracownika powinien być wspólną inicjatywą pracownika i pracodawcy, aby podnieść istniejące umiejętności i wiedzę jednostki . Niezwykle ważne jest, aby pracownicy byli na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w branży, bo to pozwala firmie być konkurencyjną. Niektórzy mówią, że tak naprawdę nie ma limitu wieku dla edukacji. Aktualizacja wiedzy jest niezbędna do życia z następującymi w czasie zmianami. Rozwój pracowników jest ściśle związany ze szkoleniami, doskonaleniem umiejętności pracownika i podnoszeniem jego obecnej wiedzy.

Zadanie dla ucznia:

Podaj przykłady, w jaki sposób można aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności w odniesieniu do zawodu, w którym się kształcisz? Wymień trzy różne źródła informacji.

 

Anna Gronowska