Uncategorized

Pojazdy rolnicze 3BT

Temat: Przyjmowanie pojazdu do naprawy

Data lekcji: 27-03-2020

Na podstawie załączonych materiałów opracuj odpowiedzi na pytania:

  1. Co to jest dokumentacja obsługowa pojazdu?
  2. Jakie są procedury przyjęcia pojazdu do naprawy?
  3. Wymień i scharakteryzuj podstawowe dokumenty stosowane podczas przyjęcia pojazdu do serwisu w celu obsługi lub naprawy.

Pomocne materiały do opracowania zagadnień: Dokumentacja i szacowanie kosztów naprawy,