3FT (Tech)Zdalne Lekcje

język polski III FT

27.03.2020. – Grupa poetycka Skamander.

A wiosną –niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę… Poeci Skamandra wobec historii.

Trzeba kochać po majowemu… Kult życia w poezji Juliana Tuwima.

Przeanalizuj lekcje i zapoznaj się z informacjami zawartymi na:

https://epodreczniki.pl/a/grupa-skamander-i-ewolucyjny-wzorzec-poetyki/DWBZR1JSe

https://epodreczniki.pl/a/witalizm-i-urbanizm-upojenie-zyciem-upojenie-miastem/DbhiRr8ZR

następnie spróbuj rozwiązać zadania w nich zawarte.

materiały pomocnicze:

https://www.youtube.com/watch?v=aPjO6icQlkI

https://www.youtube.com/watch?v=w8hC_szoO78