Uncategorized

język polski I CB

27.03.2020. – Niepokoje człowieka baroku.

Zapoznaj się z informacjami znajdującymi się w podręczniku na stronie 203.

Następnie spróbuj odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie epoki baroku czuli się zagubieni?

Przeanalizuj tekst ze strony 204, a jeśli nie masz podręcznika to wykorzystaj stronę:

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonet-iv-o-wojnie-naszej-ktora-wiedziemy-z-szatanem-swiatem–i-cialem.html

następnie postaraj się wykonać polecenia dołączone do tekstu.

Pytania do tekstu oraz materiały i karty pracy dodam na grupie. Tam będziemy się również konsultować.