Uncategorized

Podstawy rolnictwa kl.1B4

25.06.2020r. Temat: „Chroniąc rośliny, chronisz życie” – Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin.  Krajowe Dni Pola 2020 Minikowo.

Chroniąc rośliny, chronisz życie”

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.

„Chroniąc rośliny – chronisz życie” (ang. Protecting Plants, Protecting Life) to oficjalne hasło obchodów, które wpisuje się w główne przesłanie Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. Otóż nadrzędnym celem IYPH 2020 jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowania głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego.

Celem szczegółowym jest podniesienie świadomości opinii publicznej i osób podejmujących decyzje (np. polityków) co do znaczenia zdrowia roślin na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym, oraz roli zdrowia roślin w kontekście:

  • Ochrony zrównoważonego rolnictwa i dzięki temu podniesienia bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie globalnym poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych dla roślin;
  • Ochrony środowisk, lasów oraz bioróżnorodności przed organizmami szkodliwymi, a zatem wkładu do zapobiegania stratom w ekosystemie;
  • Wprowadzaniu udogodnień w rozwoju gospodarczym i wymianie handlowej poprzez promowanie ogólnie zharmonizowanych i uzasadnionych naukowo środków fitosanitarnych;
  • Promowaniu i wzmacnianiu wysiłków podejmowanych na poziomie ogólnoświatowym, regionalnym i krajowym wobec intensyfikacji wymiany handlowej i pojawiających się nowych zagrożeń fitosanitarnych, także tych związanych z globalnym ociepleniem;
  • Mobilizacji szeroko rozumianego globalnego, regionalnego i krajowego poparcia politycznego dla kwestii związanych ze zdrowiem roślin.

Obecnie, co roku nawet 40% światowych plonów ulega zniszczeniu przez organizmy szkodliwe dla roślin. Szkodniki i choroby roślin, powodujące w skali świata ogromne straty gospodarcze i spustoszenie w środowisku naturalnym, negatywnie wpływają na poziom życia, a nawet losy wielu narodów.

Zdrowe rośliny dają wyższe i jakościowo dobre plony. Mogą także wspomagać ludzi w walce z niekorzystnymi zmianami klimatu, deficytem wody i erozją gruntów. Zasadne jest zatem masowe podnoszenie poziomu świadomości na temat znaczenia zdrowia roślin dla Ziemi poprzez zaplanowane inicjatywy wielu organizacji międzynarodowych, nie tylko związanych z branżą rolniczą.

W 2020 roku, na całym świecie odbędą się tysiące wydarzeń poświęconych tematyce zdrowia roślin.

Na stronie internetowej piorin.gov.pl można śledzić aktualności, w tym informacje na temat planowanych wydarzeń, związanych z obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

 

Dni Pola Minikowo 2020

Krajowe Dni Pola 2020 to unikalne w skali kraju wydarzenie, inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej. Są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej. Patronat  udział w wydarzeniu zadeklarował  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z departamentami odpowiedzialnymi za doradztwo, badania i naukę, transfer wiedzy i innowacji rolniczych, szkolnictwo zawodowe).

Start

W zakładce wideorelacje są filmy które możecie obejrzeć

Miłych, bezpiecznych i zdrowych wakacji.

Pozdrawiam

Maria Korpysz