Uncategorized

Podstawy gastronomii – IP4

14.05.2020

Temat:  Receptura gastronomiczna – pojęcie,   jej  elementy i analiza

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie pojęcia receptura, jej elementów oraz  analizowanie wzorów receptur

Receptura gastronomiczna jest: podstawowym dokumentem technologicznym w produkcji gastronomicznej, wewnętrzną normą, podstawą do obliczenia zapotrzebowania na surowce i półprodukty.

Elementy receptury

  • nazwa potrawy, dania, napoju lub innego wyrobu,
  • ilościowy skład surowców (normatyw surowcowy),
  • wydajność surowców oraz wagę porcji,
  • sposób wykonania pozwalający uzyskać wymaganą wydajność,
  • a czasem także zwroty poprodukcyjne, które mogą być wykorzystane do produkcji innych wyrobów

https://gastrowiedza.pl/baza-wiedzy/slownik-hasel/r/receptura-gastronomiczna

W zeszytach proszę zapisać temat oraz sporządzić notatkę.  Notatka ma zawierać pojęcie, elementy receptury. Proszę też zapisać przykład receptury i przesłać ją do 17.05,2020

receptura

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – jolantazajac66@wp.pl  lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Powodzenia.

J. Zając