AktualnościUncategorizedUroczystości

Parafialno-gminne obchody rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja

3 maja o godzinie 12.00 delegacja uczniów naszej szkoły wraz ze sztandarem uczestniczyła w uroczystej mszy świętej za Ojczyznę. Po mszy odbyła się procesja na cmentarz i złożenie kwiatów na grobie żołnierzy kampanii wrześniowej.

Dziękujemy Karolinie Hurko, Alicji Jabłońskiej, Hannie Januszko, Julii Romaniuk, Antoniemu Kamoli i Mateuszowi Kulikowskiemu za patriotyczną postawę i godne reprezentowanie szkoły. Podziękowania kierujemy również do rodziców, którzy aktywnie włączyli się w udział młodzieży w tej uroczystości.

Opiekun pocztu sztandarowego: Marta Lewczuk