3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Organizacja produkcji gastronomicznej 3 MTP

Witam 06.04.2020

Temat na dzisiaj to :

Etapy produkcji gastronomicznej – zaopatrzenie .

Zadania na dzisiejszą lekcję.

  1. Etapy produkcji gastronomicznej –a) zaopatrzenie b) magazynowanie c) procesy technologiczne d) ekspedycja e) obsługa konsumenta
  2. Pojęcie zaopatrzenia i jego elementy składowe
  3. Rodzaje zaopatrzenia – bezpośrednie (od producenta) i pośrednie (przez pośrednika)
  4. https://www.restauracja.pl/artykul/jak-zorganizowac-zaopatrzenie-gastronomii-w-produkty-spozywcze-39361
  5. Cele procesu zaopatrzenia

– Sprawne zaspokojenie różnorodnych potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa przy minimalnych kosztach tego procesu.

– Zapewnienie optymalnej jakości produktów poprzez wybór odpowiedniego dostawcy, negocjacje jakości dostaw i ich kontrolę.

– Pozyskanie i utrzymanie rzetelnych i konkurencyjnych dostawców dzięki analizie rynku zaopatrzeniowego, budowaniu relacji z dostawcami, zawieraniu i realizacji umów.

– Minimalizacja całkowitych kosztów poprzez wybór „make or buy” oraz negocjacji wpływających na koszty.

– Utrzymanie minimalnego poziomu zapasów dzięki planowaniu potrzeb materiałowych, transportom wewnątrz zakładu oraz organizowaniu procesu zamówień

  1. Na e -maile wyślę wam prezentację z treściami dotyczącymi dzisiejszego tematu i zadaniem/ pytaniem do wykonania ( Odpowiedź proszę przysłać na moją pocztę lub dziennik do dnia 15 .04.2020r)
  2. W razie pytań proszę o informację na dziennik elektroniczny lub e-maila jolantazając66@wp.pl
  3. Proszę sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym.

Życzę owocnej pracy

Jolanta Zając