Uncategorized

Geografia 4 FTP + 4 RTM ( rozszerzenie)

06.04.2020r.

Temat: Przemiany polityczne i gospodarcze świata- utrwalenie – 3 godziny lekcyjne.

Podstawową jednostką na mapie politycznej świata jest państwo. Terytorium państwa obejmuje:

obszary lądowe wraz ze śródlądowymi wodami wewnętrznymi,

a w przypadku państw z dostępem do wybrzeży przylegający pas wód morskich.

Niektóre terytoria nie są państwami, lecz terytoriami zależnymi lub niesamodzielnymi. (W Europie przykładem takiego terytorium jest brytyjski Gibraltar)

Wielkość terytorium nie stanowi o randze państwa, bowiem według norm prawa międzynarodowego każdy kraj zajmuje jednakową pozycję w kontaktach z innymi.

Pod koniec XIX wieku najpotężniejsze państwa świata dokonały końcowego podziału lądów (kongres berliński), stąd na przykład geometryczne granice w Afryce.

Skutkami obu wojen światowych były znaczne przesunięcia granic, zwłaszcza w Europie.

Zagadnienia do utrwalenia:

  1. Przemiany w Europie – zjednoczenie Niemiec, Aksamitna Rewolucja

  2. Przemiany na obszarze byłej Jugosławii – najdłuższe i najtragiczniejsze, podłożem były zróżnicowanie etniczne i religijne oraz wzajemne urazy historyczne sięgające wielu wieków wstecz.

  3. Przemiany na obszarze Związku Radzieckiego. (W 1991 roku w wyniku przemian powstało 15 nowych państw. Część z nich, np. Litwa, odzyskała niepodległość, inne – np. Białoruś – jako niezależne państwa narodziły się zupełnie na nowo. )

  4. Zmiany na obszarach pozaeuropejskich.

Nie ma podstaw, by sądzić, że mapa polityczna świata przestanie się zmieniać. Liczba państw na świecie ciągle rośnie.

W celu utrwalenia polecam zapoznać się z prezentacją na stronie: https://www.geografia24.eu/index.php?strona=382_1_przemiany_polityczne .

Potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach jest rozwiązanie testu sprawdzającego z tematu i przesłanie do mnie do dnia 14.04.2012 do godziny 20. Polecam szczególnie zdającym geografię.

test przemiany polityczne i gospodarcze

 

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. Mariusz Kaczan