Uncategorized

KZP klasa 3 FT gr.II 12.05.2020r.

Temat: Obrót stada.


Celem dzisiejszych praktyk jest poznanie zasad przygotowania obrotu stadem.

 • Poniżej przesyłam materiały dotyczące bieżącego tematu.
 • Proszę szczegółowo zapoznać się z treścią i zapisać w zeszycie poniższe punkty jako notatkę z dzisiejszych praktyk.1.Podstawowe pojęcia z zakresu obrotu stadem (wymień i wyjaśnij).
  2.Zasady i cel sporządzania obrotu stada (wymień).
  3.Obrót stada (Na podstawie własnego gospodarstwa, wzorując się na zamieszczonej tabeli przygotuj obrót stada posiadanych zwierząt. Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest tylko produkcja roślinna przepisz zamieszczony obrót stada jako punkt 3).

Wprowadzenie

Chów i hodowla zwierząt ma na celu umożliwienie otrzymania konkretnego produktu. Może nim być mleko, wełna, mięso lub nowe osobniki o wyjątkowych predyspozycjach, przeznaczane do dalszej hodowli.

W celu zwiększenia efektywności działalności związanej z żywym inwentarzem wykonuje
się tzw. obrót stada. Stanowi on podstawę do wyciągania wniosków z dotychczasowych doświadczeń i umożliwia zaplanowanie chowu i hodowli na kolejny rok. Daje również szansę na umiejętne rozplanowanie posiadanej przestrzeni dla zwierząt i pozwala na uniknięcie problemów związanych z przepełnieniem lub pustostanem.

 

Na pewnym etapie działalności nadchodzi również moment, kiedy decydujemy
się na sprzedaż utrzymywanych zwierząt. Niezależnie od tego czy zbywane osobniki przekazywane są do hodowli, tuczu, dalszego chowu lub uboju, należy wcześniej przeprowadzić szereg zabiegów mających na celu dopełnienie wymaganych formalności. Wszelkie przepisy wynikające z przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych muszą być przestrzegane zarówno przez samych sprzedawców, jak i kupujących.

 

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu obrotu stadem

Podstawowe pojęcia

Remont stada – wymiana lub uzupełnienie stada podstawowego o nowe zwierzęta. Może być konieczne, gdy sztuki przeznaczone do hodowli np. osiągną wiek wykluczający z rozrodu, padną lub będą miały nieodpowiednie wyniki produkcyjne.

 

Obrót stada – przedstawienie w tabeli wszystkich zmian w danym stadzie w ciągu roku, np. zakup lub przeznaczenie własnych zwierząt na remont stada, sprzedaż itp.

 

Obrót stada sprawozdawczy – sporządzany jest pod koniec danego roku produkcyjnego. Dotyczy zmian, które już miały miejsce.

 

Obrót stada planowany – plany dotyczące przyszłości tego, co zmierzamy dokonać w danym stadzie w kolejnym okresie produkcyjnym.

 

Przeklasowanie – przejście zwierzęcia z jednej grupy do drugiej, np. prosięta po określonym czasie przechodzą do grupy warchlaków, później do tuczników itd.

 

Stan przelotowy – suma zwierząt, które w ciągu roku przebywały w danej grupie technologicznej i przeszły dalej do kolejnej grupy.

 

Stan średnioroczny – dotyczy zwierząt przebywających w grupie krócej niż rok. Jest to liczba zwierząt w danej grupie przemnożona przez czas przebywania w niej i podzielona przez 12 miesięcy.

 

Stan średnioroczny = liczba zwierząt w grupie technologicznej x liczba dni przebywania w tej grupie
                                                                                             12 miesięcy

 

Cykl zamknięty – cały proces produkcyjny w odniesieniu do zwierząt ma miejsce
w gospodarstwie. Wszystkie sztuki remontowe, zwierzęta produkcyjne (np. opasy, tuczniki) pochodzą z własnej hodowli.

 

Cykl otwarty – może dotyczyć gospodarstw, gdzie zachodzi cały cykl produkcyjny i niektóre zwierzęta są dokupowane z zewnątrz, np. na remont stada lub do tuczu.

 

 1. Zasady i cel sporządzania obrotu stada

 

Obrót stada pozwala na pewną kontrolę produkcji zwierzęcej. W przypadku obrotu sprawozdawczego możliwe jest przeanalizowanie poprzednich wyników i wyciągnięcie wniosków na przyszłość, natomiast obrót planowany umożliwia zorganizowanie prac
na kolejny rok. Ma to również znaczenie z uwagi na:

 • ograniczoną powierzchnię, liczbę kojców itp., które mogą być lepiej wykorzystane dzięki umiejętnemu zagospodarowaniu,
 • dobranie odpowiedniej liczby zwierząt stada podstawowego i określenie częstotliwości wykonywanych remontów stada i liczby wymienianych zwierząt.

 

Oba aspekty są istotne z ekonomicznego punktu widzenia i pozwalają na zwiększenie efektywności gospodarstwa. Przy sporządzaniu zestawienia konieczna jest znajomość plenności gospodarczej, częstotliwości oproszeń, długości chowu w danej grupie techno-logicznej (a czasem także długości ciąży, okresów międzyciążowych itp.).

 

W obrocie stada wyróżnić możemy cztery główne składowe, do których zalicza się:

 • stan początkowy,
 • stan końcowy,
 • przychody
 • rozchody zwierząt.

 

Stan początkowy to liczba zwierząt w gospodarstwie na początku roku z uwzględnieniem poszczególnych grup technologicznych.

 

Stan końcowy podaję ich ilość w ostatnim dniu roku.

 

Przychody stanowi grupa zwierząt, które „przychodzą” do gospodarstwa, czyli zwiększają liczebność w porównaniu ze stanem początkowym. Nowe sztuki w danej grupie technologicznej mogą pochodzić z własnej hodowli i odchowu, z zakupu lub z przeklasowania.

 

Rozchody zwierząt zmniejszają ilość inwentarza w danej klasie, co może następować wskutek przeklasowania, przeznaczenia do własnego chowu lub sprzedaży zwierząt
np. na rzeź.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na procesy przeklasowywania zwierząt i odpowiednie zaznaczenie tego w tabeli. W przypadku zwierząt brakowanych, czyli przekazywanych          do sprzedaży, również wpisujemy ich liczbę do tabeli. Wynika to z faktu, iż osobników, które pragniemy usunąć ze swego stada, nie sprzedajemy pojedynczo, lecz tworzymy stopniowo pewną grupę, która jednorazowo zostanie wywieziona z gospodarstwa i przekazana dalej.

Tabela 1. Przykładowy obrót stada trzody chlewnej w cyklu otwartym

Stan początkowy (01.01)

 

Przychody

Razem

Rozchody

Stan końcowy (31.12)

Średni stan zwierząt
w roku

Z odchowu

Z przeklasowania

Z zakupu

Na przekalso-

wania

Na sprzedaż

W roku
Na rzeź Do chowu
30

 

15 45 15 15 30 30
5

 

15 20 15 15 5 5
0

 

15 15 15 15 0 0
2

 

1 3 1 1 2 2
0

 

1 1 1 1 0 0
0

 

1 1 1 1 0 0
60

 

480 540 480 480 60 60
60

 

480 540 480 480 60 60
160

 

480 640 480 480 160 160
317

 

480 998 16 1805 992 496 0 1488 317 317

 

Jako potwierdzenie aktywności poproszę o przesłanie zdjęć notatek na pocztę: a.swiderska.zsckr@gmail.com

Pozdrawiam. Anna Świderska