AktualnościKonkursyUncategorized

Konkurs fotograficzny „Fizyka w przyrodzie”.

Zachęcamy uczniów klas I-IV naszej szkoły do wzięcia udziału w szkolnym konkursie fotograficznym „Fizyka w przyrodzie”.  

Postaraj się dostrzec w swoim otoczeniu, piękno świata w zjawiskach fizycznych.  Rozejrzyj się wokół
a na pewno dostrzeżesz wiele inspiracji.

Wykonaj zdjęcie, nadaj tytuł i opisz fotografowane zjawisko fizyczne. Wyślij  na adres fizyka.konkursfoto@gmail.com

Konkurs trwa od 23 kwietnia 2024 do 23 maja 2024 r.

Osoby biorące udział w konkursie otrzymają punkty ze sprawowania a prace osób nagrodzonych będą opublikowane na stronie szkoły. Laureaci konkursu za opis zjawisk fizycznych otrzymają dodatkową ocenę z fizyki.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. I-IV
 2. Konkurs ma na celu promowanie fizyki, chemii oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowań tymi przedmiotem. Zachęcenie do spojrzenia na świat i zauważenia jego piękna przez pryzmat fotografii w obserwowanych zjawiskach fizycznych.
 3. Uczestnicy konkursu przesyłają fotografię (jedną lub maksymalnie trzy) przedstawiającą dowolnie wybrane zjawisko fizyczne, zaobserwowane w otaczającej przyrodzie, życiu lub świadomie wyeksponowane w prowadzonym przez ucznia doświadczeniu
 4. Wymagania:
 5. Fotografie mogą być wykonane aparatem fotograficznym, telefonem lub innym urządzeniem mającym takie możliwości.
 6. Do zdjęcia należy dołączyć:
 7. dane autora (imię i nazwisko, klasa),
 8. opis zdjęcia (tytuł nadany przez autora, okoliczności wykonania zdjęcia),
 9. wyjaśnienie prezentowanego zjawiska fizycznego (opis wykonany na komputerze).
 10. Prace konkursowe należy przesłać na adres konkursfoto@gmail.com
 11. Konkurs rozpoczyna się 23 kwietnia 2024 r. i trwać będzie do 23 maja2024r.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2024r.
 13. Wyniki zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły
  wraz z najciekawszymi fotografiami.
 14. Kryteria oceny prac:
 15. Oryginalność pomysłu zdjęcia – do 10 punktów;
 16. Opis zjawiska fizycznego – do 10 punktów;
 17. Strona artystyczna fotografii – do 10 punktów;
 18. Maksymalna ocena za pracę: 30 punktów.
  • Każda fotografia musi być wykonana samodzielnie, nie może być wcześniej publikowana (niedopuszczalne jest kopiowanie prac z Internetu)
 1. Laureaci konkursu za opis zjawiska fizycznego otrzymają dodatkową ocenę z fizyki.