Uncategorized

język rosyjski I BT, I FTR

15.06.2020

Temat: Zawody artystyczne – leksyka. Opowiadamy o swoich wrażeniach z imprezy kulturalnej.

Dziś poznamy nazwy zawodów artystycznych. Będziemy czytać dialogi a na koniec spróbujemy wypowiedzieć się krótko na temat dowolnego wydarzenia kulturalnego.

Przeczytajcie i zapiszcie zdania i wyrażenia:

Режиссёр снимает фильмы. – Reżyser przygotowuje filmy.

Писатель пишет стихотворения. – Pisarz pisze wiersze.

Художник пишет картины. – Malarz maluje obrazy.

Певица поёт песни. – Piosenkarka śpiewa piosenki.

Танцовщица танцует балет. – Tancerka tańczy balet.

Актёр играет роль. – Aktor gra rolę.

Спектакль – spektakl

Пьеса – sztuka

Балет – balet

Фильм – film

Концерт – koncert

Фестиваль – festiwal

Выставка – wystawa

Мероприятие – impreza

Obejrzyjcie krótkie prezentacje o teatrze:

Przeczytajcie dialogi „В театре” – „W teatrze”:

 

Диалог 1

– Слушай, Павел, я приготовил для тебя небольшой сюрприз… – Słuchaj Paweł, przygotowałem dla ciebie małą niespodziankę…

– Какой сюрприз? – Jaką niespodziankę?

– Сегодня в семь вечера идём в театр. Папа достал для нас билеты на интересный спектакль. – Dziś o siódmej wieczorem idziemy do teatru. Tata kupił dla nas bilety na interesujący spektakl.

– Спасибо, Юра, за приглашение. Но в семь вечера…Я совсем не готов, а это уже через три часа. – Dziękuję Jura za zaproszenie. Ale o siódmej wieczorem…Jestem niegotowy, a to już za trzy godziny.

– Не волнуйся! За три часа успеешь подготовиться. – Nie denerwuj się! W ciągu trzech godzin zdążysz się przygotować.

– А в какой театр мы пойдём? – A do jakiego teatru my pójdziemy?

– В Мариинский. Это театр известный во всём мире, особенно своим балетом. – Do Teatru Maryjskiego. To teatr znany na całym świecie, szczególnie z baletu.

– Мы будем смотреть балет или слушать оперу? – A my będziemy oglądać balet czy słuchać opery?

– Посмотрим балет «Золушка» и сам театр, конечно. – Obejrzymy balet „Kopciuszek” i sam teatr, oczywiście.

Диалог 2

– Ну и как, Павел, спектакль тебе понравился? – I jak Paweł, tobie podobał się spektakl?

– Очень. Особенно балерина, которая с большим мастерством танцевала партию Золушки. – Bardzo. Szczególnie balerina, która z wielkim mistrzostwem tańczyła partię Kopciuszka.

– И её партнёр, Принц, тоже замечательно танцевал. Вообще в этом балете много прекрасных дуэтов… – I jej partner, Książę, też wspaniale tańczył. W ogóle w tym balecie jest wiele znakomitych duetów.

– А декорации тебе понравились? – A dekoracje podobały się tobie?

– Конечно! Недаром была такая овация, когда только поднялся занавес. – Oczywiście! Nie bez powodu była taka owacja kiedy tylko podniosła się kurtyna.

– Юра, спасибо тебе за приглашение. Это был, действительно, очень приятный сюрприз! – Jura dziękuję tobie za zaproszenie. To była rzeczywiście bardzo przyjemna niespodzianka!

– Я рад, что мы так интересно провели вечер и надеюсь, что мы ещё побываем в этом театре. – Cieszę się, że my tak interesująco spędziliśmy wieczór i mam nadzieję, że my będziemy jeszcze kiedyś w teatrze.

– И тогда послушаем оперу… – I wtedy posłuchamy opery…

Przeczytajcie dialogi „В кинотеатре” – „W kinie”:

Диалог 3

– Марина, давай сходим в субботу на дискотеку? – Marina, chodź pójdziemy w sobotę na dyskotekę?

– На дискотеку? А я хотела пригласить тебя в кино. В кинотеатре «Варшава» идёт фильм с Расселом Кроу… – Na dyskotekę? A ja chciałem zaprosić ciebie do kina. W kinie „Warszawa” grają film z Russel Crowe

– В кино мы можем сходить в пятницу вечепом, а в субботу пойдём на дискотеку. – Do kina możemy pójść w piątek wieczorem, a w sobotę pójdziemy na dyskotekę.

– Ладно, договорились! Я куплю билеты в кино, а ты позвони мне в четверг вечером. – Super, jesteśmy umówieni! Ja kupię bilety do kina, a ty zadzwoń do mnie w czwartek wieczorem.

Диалог 4

– Ну и как? Ты достала билеты? – I jak? Dostałaś bilety?

– Фильм пользуется огромной популярностью, и я достала билеты только на четыре часа дня. Я взяла их, потому что у тебя в пятницу нет занятий после обеда. – Film cieszy się dużą popularnością, dostałam bilety tylko na czwartą po południu.

– А что это за фильм? – A co to za film?

– Это американский фильм, который получил четыре Оскара. Он называется «Игры разума». В главной роли снимался Рассел Кроу. В остальных ролях – Эд Харрис и другие известные актёры. А поставил фильм Рон Хоуард. Это хороший режиссёр. – To amerykański film, który otrzymał cztery Oskary. Jego tytuł „Gry umysłu”. Główną rolę grał Russel Crowe. W pozostałych rolach – Ed Harris i inni znani aktorzy. A nakręciła film Ron Howard. To dobry reżyser.

– А фильм дублированный или с титрами? – A film był dubbingowany czy z napisami?

– Дублированный. – Dubbingowany.

– Марина, жди меня дома. Я заеду за тобой перед сеансом. Буду в половине третьего. Пока! – Marina, czekaj na mnie w domu. Przyjadę po ciebie przed seansem. Będę w pół do trzeciej. Na razie!

– Пока! До встречи! – Na razie! Do zobaczenia!

Диалог 5

– Ну и как, Федя, фильм тебе понравился? – I jak Fiedia podobał się tobie film?

– Очень. Особенно Рассел Кроу. – Bardzo. Szczególnie Russel Crowe.

– Да, он играл великолепно. И сюжет интересный. – Tak, on grał znakomicie. I fabuła interesująca.

– Мне тоже понравились съёмки. – Mi też podobały się zdjęcia.

– Да, фильм, действительно, прекрасно снят. – Tak, film rzeczywiście przepięknie nakręcony.

– Спасибо за приглашение. Я видел Рассела Кроу в «Гладиаторе» и мне было очень интересно увидеть его совсем в другой роли. Я считаю, что он заслуженно получил «Оскара». – Dziękuję za zaproszenie. Widziałem Russel Crowe w „Gladiatorze” i oglądanie go w całkiem innej roli było bardzo interesujące.

Przeczytajcie i zapiszcie zwroty i wyrażenia, za pomocą których możemy wyrażać swoje opinie:

– я думала, что усну – myślałam, że zasnę

– чудесная музыка – cudowna muzyka

– организация просто ужасная – organizacja po prostu okropna

– замечательная идея – wspaniały pomysł

– отличный вечер – świetny wieczór

– у режиссёра хорошо получилось – reżyserowi dobrze wyszło

– было так скучно – było tak nudno

– мне особенно понравилась – mi szczególnie spodobała się

– прекрасная игра актёров – przepiękna gra aktorów

Przeczytajcie przykładową opinię na temat ostatnio oglądanej sztuki:

В последнее время я была с родителями в театре. Мы смотрели пьесу „Друзья”. Она мне очень понравилась. В ней играли знаменитые польские актёры. Они исполняли свои роли великолепно. Музыка была чудесная, декорации тоже очень интересные. Это был отличный вечер. Надеюсь, что мы быстро пойдём в театр, хотя билеты, по – моему, слишком дорогие.

Postarajcie się na podstawie poznanych dziś zwrotów i wyrażeń przygotować własną opinię na temat dowolnego wydarzenia kulturalnego. Rozwiązania prześlijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Dla chętnych zamieszczam prezentacje:

teatr – prezentacja

Piszcie przez dziennik elektroniczny lub na podany wyżej adres.

Pozdrawiam, Urszula Rądkowska