Uncategorized

język polski I PT

24.04.2020. Temat: Poezja Daniela Naborowskiego.

Twórczość Daniela Naborowskiego należy do nurtu dworskiego literatury baroku. Cechuje ją otwartość na nowinki literackie płynące z zachodniej Europy, podejmowanie modnych tam rozwiązań formalnych, a także nawiązywanie do utworów znanych ówcześnie twórców włoskich i francuskich. Z racji wszechstronnego wykształcenia i przebywania na dworze Radziwiłłów Naborowski uprawiał bardzo bogatą twórczość. Tworzył poezję dworską, która miała przede wszystkim wzbudzić u czytelnika podziw i go zaskoczyć, jak i wiersze zawierające metafizyczną refleksję nad przemijaniem i marnością świata doczesnego.

NURT DWORSKI – rozwijał się na dworach magnackich, książęcych, królewskich; tworzyli w nim wykształceni poeci, bywalcy europejskich salonów, znający się na sztuce, etykiecie, podążający za modą, wielu z nich pełniło na dworze funkcje urzędników i dyplomatów; utwory sławiły piękno kobiet, flirt, zabawę; wiersze miały wzbudzać zachwyt, dlatego dbano o ich kunsztowną formę.

Cechą jego twórczości jest barokowa dbałość o formę. Dzieła Naborowskiego opierają się na wyjątkowych konceptach i zawierają różnorodne środki stylistyczne.

KONCEPT – wyraźny, oryginalny pomysł, który wpływa na konstrukcję i wymowę utworu literackiego oraz zaskakuje czytelnika

 1. Przeczytaj zawarte w podręczniku (str.152) informacje na temat autora i jego twórczości.
 2. Przeczytaj utwory: „Na oczy królewny angielskiej”, „Krótkość żywota”, „Marność”.
 3. Po przeczytaniu odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia do tekstów (str. 155). Podczas pracy wykorzystaj wskazówki do analizy i interpretacji (str.154)

 

Temat:  Poezja dworska Jana Andrzeja Morsztyna.

Niespokojny czas epoki baroku wpłynął na zróżnicowanie literatury. Jednym z nurtów, który ówcześnie się rozwijał, był wspominany już na poprzedniej lekcji nurt dworski.

Nurt dworski

 • Rozwijał się na dworach magnackich, książęcych, królewskich.
 • Tworzyli w nim wykształceni poeci, znający się na sztuce, etykiecie, podążający za modą.
 • Utwory sławiły piękno kobiet, flirt i zabawę.
 • Wiersze miały wzbudzać zachwyt i zainteresowanie autorem, dlatego poeci tworzyli utwory kunsztowne, oryginalne.

Najwybitniejszy przedstawiciel poezji dworskiej to Jan Andrzej Morsztyn.

Morsztyn pisał wiersze głównie o tematyce miłosnej. Jego utwory pochodzą z dwóch zbiorów, które opublikowane zostały dopiero 200 lat po śmierci poety. Swoją twórczość traktował jako rozrywkę umilającą życie dworskie. Wzorem był dla niego słynny w całej Europie poeta Giambattista Marino, który uważał, że zadaniem artysty jest zadziwiać odbiorcę niezwykłym pomysłem, a wiersz ma być elegancki i wyrafinowany.

 1. Przeczytaj informacje na temat Jana Andrzeja Morsztyna i jego twórczości zawarte w podręczniku (str.156) lub wykorzystaj link:

https://epodreczniki.pl/a/poeta-dworu-i-salonu-czyli-jan-andrzej-morsztyn/DuA5HOnOg

 1. Przeczytaj sonet „Do Trupa” i wykonaj poleceni a i zadania
 • Ustal podmiot liryczny w wierszu.
 • Określ z kim rozmawia podmiot liryczny.
 • Wskaż podobieństwa między zakochanym a trupem. Uwzględnij następujące kryteria: bladość, rodzaj płomienia, przyczyna ciemności, zniewolenie.

Odpowiedź zapisz w zeszycie w tabeli według poniższego wzoru:

Kryterium podobieństwa Zakochany Trup
przyczyna śmierci ugodziła go strzała miłości zginął od strzały śmierci
     

 

 1. Odwołując się do zwrotki 3 i 4 wyjaśnij, czym różni się zakochany od trupa?

Komentarz – Podmiot liryczny jest nieszczęśliwym kochankiem, który zwraca się do tytułowego trupa porównując jego sytuację ze swoją. Puentą utworu jest stwierdzenie, że lepiej być trupem niż nieszczęśliwie zakochanym.

 1. Budowa sonetu.

Przyjrzyj się budowie wiersza. Omów ją odpowiadając na pytania:

 • Z ilu zwrotek składa się utwór?
 • Ile wersów zawierają poszczególne zwrotki?
 • Jakie rodzaje rymów występują w wierszu?
 • Które zwrotki zawierają opis, a które refleksje i przemyślenia?

Zapisując odpowiedzi do zeszytu samodzielnie zredagujesz definicję sonetu.

 1. Wykorzystując lekcję dostępną na platformie e-podręczniki wysłuchaj a następnie przeczytaj utwór „Niestatek [Oczy są ogień], a następnie wykonaj polecenia 6.2 -6.7

https://epodreczniki.pl/a/poeta-dworu-i-salonu-czyli-jan-andrzej-morsztyn/DuA5HOnOg

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak