Uncategorized

zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej ( roślinnej)

24.04.2020r. Temat: Obliczanie zapotrzebowania na nawozy.

Celem lekcji jest dobranie rodzaju nawozów , wysokości dawek oraz terminów stosowania w zależności od warunków glebowych i sposobu użytkowania

 

Celem nawożenia jest odżywienie uprawianej rośliny w każdej fazie jej rozwoju,

w stopniu zapewniającym uzyskanie plonu w zakładanej ilości i pożądanej jakości.

 

Źródłem składników pokarmowych dla roślin są

Gleba

Nawozy

– mineralne

– naturalne

– organiczne

– organiczno-mineralne

– resztki pożniwne

 

Jak prawidłowo określić dawkę nawozu  https://polifoska.pl/porady/337-jak-prawidlowo-okreslic-dawke-nawozu

 

Przeliczamy ilość czystego składnika na masę nawozu.  Obliczmy to razem!

Dawka azotu pod pszenicę ozimą wynosi 120 kg/ha.  Przedsiewnie jesienią należy zastosować 20 kg / ha, wiosną przed ruszeniem wegetacji 60 kg / ha, a pogłównie 40 kg / ha. Powierzchnia uprawy wynosi 7,5 ha. Jakie i ile nawozów należy wysiać aby zaspokoić potrzeby pokarmowe pszenicy?

  1. Wybierzmy nawozy.

Do przedsiewnego nawożenia jakie zastosujesz nawozy?

Jesienią można zastosować mocznik, będzie on stopniowo udostępniał roślinom przyswajalną formę azotu

Wiosną, przed ruszeniem wegetacji będziemy potrzebowali nawozu uniwersalnego o szybkim działaniu. Do dyspozycji mamy saletrę amonową, saletrzak, Wszystkie te nawozy będą dobrze nadawały się do nawożenia roślin w tym terminie. Wszystkie zawierają zarówno szybko działająca formę azotanową (saletrzaną ) azotu jak i wolniej działającą (działającą w późniejszym okresie) formę amonową.

Dokonując wyboru nawozu musimy wiedzieć jaka jest zasobność gleby w magnez. Magnez jest bardzo ważnym składnikiem pokarmowym roślin. Niestety nasze gleby przeważnie charakteryzują się niską zasobnością w ten pierwiastek. Jeśli dodatkowo nie pamiętasz kiedy ostatnio stosowane było wapno wapniowo-magnezowe, to może warto dostarczyć pewną ilość magnezu wraz z nawozem azotowym.

W końcu nawożenie pogłówne. Zapewne najlepszymi nawozami byłyby azotowe nawozy typowe nawozy pogłówne z grupy saletrzanych. Zawierają one wyłącznie szybkodziałający azot saletrzany. Niemniej jednak są to nawozy drogie i do nawożenia roślin rolniczych wybierzemy saletrę amonową.

Jeśli wybraliśmy już nawozy to obliczmy ile ich potrzebujemy do nawożenia roślin uprawianych na powierzchni 7,5 ha:

Nawożenie przedsiewne:

Dawka azotu na 1 ha uprawy wynosi 20 kg N. Powierzchnia uprawy wynosi 7,5 ha. Łącznie więc na całą powierzchnię uprawy potrzebne jest:

20 kg N /ha  * 7,5 ha = 150 kg N    ( czystego składnika)

Obliczmy masę mocznika, w której znajduje się 150 kg N:

Mocznik zawiera 46% azotu. To znaczy, że 100 kg tego nawozu zawiera 46 kg N. A więc:

Masa nawozu = (150 kg * 100) : 46 = 326,1 kg       mocznika

 

Czy wybrałeś nawóz do nawożenia przed ruszeniem wegetacji?

Saletrzak zawiera 27% azotu i 4% MgO.

Najpierw obliczmy ile azotu potrzebujemy na powierzchnię 7,5 ha uprawy przy dawce 60 kg N / ha:

60 kg N /ha * 7,5 ha = 450 kg N ( czystego składnika)

Następnie obliczamy masę nawozu, uwzględniając procentową zawartość azotu (27%):

Masa nawozu = (450 kg *100) : 27 = 1666,7 kg    saletrzaku

Z ilością 1666,7 kg nawozy o zawartości 4% MgO do gleby (na 7,5 ha) zostanie zastosowane:  66,7 kg MgO

W związku z tym dawka magnezu na 1 ha wyniesie:

66,7 kg : 7,5 ha = 8,9 kg MgO  ha

Obliczmy ile saletry amonowej 34% zastosujemy w terminie pogłównym jeśli dawka azotu ma wynieść 40 kg N /ha:

Obliczamy ile azotu w nawozie należy zastosować na powierzchnię uprawy:

40 kg N /ha * 7,5 ha = 300 kg N   ( czystego składnika)

Obliczamy ile nawozu należy wysiać chcąc wprowadzić do gleby 400 kg N (jeśli zawartość azotu w nawozie wynosi 34%):

Masa nawozu = (300 kg * 100): 34 = 882,4 kg   saletry amonowej

ZAPOZNAJCIE SIĘ Z PREZENTACJĄ zapotrzebowania na nawozy

lub karą pracy  Karta pracy

i odsyłamy do oceny

Oblicz dawkę nawozu dla swojej uprawy http://www.agrolicznik.pl/

Nawożenie dawki http://iung.pl/dpr/Mat_szkoleniowe/5.pdf

Racjonalna gospodarka nawozami;  iung.pl/dpr/

Zadania do wykonania:

Zadanie 1
Pod pszenicę zastosowano 60 kg N, 40 kg P2O5 i 60 kg K2O. Oblicz ile należy zakupić mocznika, superfosfatu potrójnego granulowanego i soli potasowej , aby pokryć zapotrzebowanie na czysty składnik.

Zadanie 2
Pod buraki zastosowano 140 kg N. 100 kg zastosowano przedsiewnie w formie mocznika a pozostałą ilość pogłównie w formie saletry amonowej. Oblicz, ile należy zakupić nawozów?