1CB (SB_I)Zdalne Lekcje

język polski I CB

14.05.2020. Temat: Fakt, informacja, komentarz, opinia.

Współczesny człowiek mając do czynienia z wieloma mediami i źródłami wiedzy , musi posiadać umiejętność odróżniania faktów od opinii, aby być świadomym odbiorcą kultury, dostrzegającym manipulacje.

FAKT – wydarzenie, które miało miejsce w rzeczywistości oraz stan rzeczy, na który nie mamy wpływu, pozostaje niezmienny, niezależnie od tego, kto o nim mówi.

OPINIA – czyjeś zdanie o kimś lub o czymś; przedstawienie swojego punktu widzenia, subiektywny sąd; wyrażanie poglądów, opisywanie wrażeń i odczuć; ocena faktów.

INFORMACJA – komunikat, którego celem jest przekazanie odbiorcy relacji o jakimś fakcie, wydarzeniu, stanie rzeczy lub opisywanie rzeczywistości.

 

Fakt – jest obiektywny i rzetelny, np. Kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca.

Opinia jest subiektywna, zawiera słownictwo wartościujące i ocenę, np. Lubię wiosnę.

 

O tym, czy dany komunikat przedstawia fakt czy opinię, decydują zastosowane środki językowe.

W opinii występują:

  • Przymiotniki i przysłówki oceniające oraz wyrazy i wyrażenia wartościujące oraz nacechowane emocjonalnie: dobry kultowy, cudowny, wybitny, słaby, kompromitujący.
  • Zwroty sygnalizujące wprowadzenie opinii: według mnie, sądzę moim zdaniem, uważam, że.
  • Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym: najlepszy, najbardziej, wybitny, najgorszy, lepszy.
  • Prześmiewczy, ironiczny, sarkastyczny ton wypowiedzi: Ależ cudownie zaśpiewał. Wszyscy zatykali uszy.

 

  1. Przeczytaj w podręczniku (s.256) jak nie dać się oszukać i rozpoznać manipulację, a następnie wykonaj pytania i polecenia.

 

  1. Wykonaj ćwiczenia:

 

  • Przeredaguj poniższe opinie tak, aby stały się faktami.

Niestety, zdecydowana większość ludzi nie będzie milionerami, ale też na szczęście – uniknie materialnych katastrof i nagłej nędzy.

Możemy też przypuszczać, że bogaty, który stał się biedny, będzie bardziej nieszczęśliwy od kogoś, kto zawsze był biedakiem.

 

  • Napisz dwa krótkie teksty na temat twoich wczorajszych zajęć. W pierwszym skup się jedynie na faktach, a w drugim na wyrażeniu opinii.
  • W jakich wypowiedziach, z którymi spotykasz się codziennie, występuje więcej faktów, a w jakich opinii. Dlaczego tak jest?

Wykonane ćwiczenia prześlij.

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak