Uncategorized

Język angielski 2BT

14.05.2020.

Temat lekcji:

Omawiamy  jak  wybrać kierunek, który jest zgodny z naszymi predyspozycjami i zainteresowaniami- ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu.

Cele:
*Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego(test typu P/F-prawda/fałsz)
*Utrwalenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych( znajdowanie wyrazów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu)
*Rozwijanie umiejętności mówienia (uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania)
Planowany przebieg lekcji:

1. Podręcznik. Link do podręcznika w formacie PDF: https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf .
a) Przepisz następujące wyrazy do zeszytu przedmiotowego. Wyrazy przetłumacz na język polski:

choose; school-leaving exams; a careers adviser; advice; compulsory; fail; retake exams; discourage; let me do it; disappointed; Citizenship; graduate; unemployed; trust; I suppose; pay attention; choice; influence.

2.Zadania ze ”SŁUCHANIE 1”

a) Zad.2 str.61. Przeczytaj zdania 1-3 oraz zdania A-B. Uzupełnij drugie zdanie tak, aby oddawało znaczenie pierwszego.

b) Zad.3.str.61. Posłuchaj nagrania. Określ , które ze  zdań 1-3 w ćwiczeniu 2 są zgodne z treścią  nagrania: T/F

c) Wysłuchaj rozmowy Susan i jej matki na temat wyboru przedmiotów w szkole.Określ , które ze zdań 1-5 w ćwiczeniu 4 str.61 są zgodne z treścią nagrania: T/F

 

3. Odpowiedz na pytania:

*Which subjects will you choose to study for your school leaving exams? Why?

*What does a careers adviser do?

*Have you ever spoken to a careers adviser? What advice did you get?

*Who do you think gave Susan a better advice: the career adviser or her mum? Why do you think so?

*What do you want to study? Why?

Rozwiązanie zadań przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta.