Uncategorized

język polski 4 BT -31.03.2020 r., 1.04.2020 r.

Dzień dobry,

Kolejne tematy, zgodnie z planem, przeznaczymy na ćwiczenia przygotowujące do egzaminu maturalnego. Bardzo Was proszę o systematyczne śledzenie naszej strony, na której będę zamieszczała materiały powtórzeniowe. Już 2 kwietnia 2020 r. będziecie mieli możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu z języka polskiego. Jest to kolejna szansa na to by sprawdzić, które wiadomości i umiejętności, opanowaliście w stopniu zadowalającym, a które wymagają jeszcze doskonalenia.

31.03 2020 r. i 01.04.2020 r.

Temat: Przygotowanie do egzaminu maturalnego – rozprawka problemowa. ( 2 godz. lekcyjne)

Kolejne dwie godziny zajęć poświęcimy rozprawce problemowej.

Powtórzymy:

 • zasad tworzenia rozprawki, jako formy wypowiedzi
 • sposobu konstruowania tematu rozprawki do maturalnego arkusza egzaminacyjnego
 • zasady tworzenia tezy/hipotezy oraz argumentów
 1. Na początek proszę  zapoznać się z prezentacją zał.1prezentacja- rozprawka
 • Slajd 2 i 3 dotyczy wymagań na egzaminie maturalnym w zakresie tworzenia rozprawki problemowej.
 • Slajd nr 4 przedstawia dwa tematy rozprawek, zwróć uwagę na stałe elementy tematu, wyróżnione na slajdzie kolorami. Szczególną uwagę poświęć na porównanie zakresu materiału w temacie zawierającym tzw. lekturę ogwiazdkowaną i takim, do którego dołączono fragment pochodzący z tekstów nieomawianych na lekcjach.
 • Przejdź teraz do podstawowego elementu rozprawki, tj. tezy. Przypomnij, czym jest teza (prezentacja slajd 5)
 • Pamiętaj, że w rozprawce maturalnej teza nie musi być wyrażona wprost, nie musi wystąpić we wstępie, ale powinna mieć rozbudowaną formę, nie powinna być prostym powieleniem tematu.
 1. Otwórz KARTĘ PRACY 1 karta pracy 1  zawierającą temat z egzaminu maturalnego z maja 2015 roku. Przeczytaj materiał i postaraj się sformułować tezę/stanowisko.
 1. Na kolejnych slajdach (prezentacja slajdy 6–8.) znajdują się trzy przykładowe wstępy. Zwróć uwagę na to, że na slajdzie 7 stanowisko autora rozprawki pojawia się dopiero w zakończeniu pracy.
 2.  Otwórz i przeczytaj (KARTY PRACY 2. i 3.) karta pracy 2 i 3 Zawierają one fragmenty wypracowań. Zastanów się, czy przytoczone w nich argumenty potwierdzają przyjętą przez autora tezę.
 3. Proszę  przeanalizować temat rozprawki, który pojawił się w arkuszu matury próbnej w grudniu 2014 r. (prezentacja slajd 9.).
 4. Zadanie do wykonania.  Przeczytaj zadanie (KARTA PRACY 4.) KARTA PRACY 4, a następnie opracuj tezę/stanowisko oraz przygotuj 3 argumenty na jej potwierdzenie.

Dziękuję i proszę abyście wdrożyli zasady pracy nad rozprawką problemową, wynikające z lekcji, już na najbliższym egzaminie próbnym.

Wszelkie pytania proszę kierować drogą (e-mail – b.kusiuk@wp.pl, e-dziennik, grupa)

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk