Uncategorized

język polski 2 FTP- 2.04.2020 r.

2.04.2020 r.- 2 FTP

Temat: Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu… Poezja miłosna wczoraj i dziś.

Dzień dobry,

na poprzednich zajęciach omówiliśmy główne cechy postawy dekadenckiej oraz sposoby jej manifestowania. Według twórców przełomu modernistycznego alternatywą dla światopoglądu dekadenckiego były m. in. („sztuczne raje” – narkotyki / używki, erotyka, sztuka, filozofia Dalekiego Wschodu). Twórcy modernistyczni mówili wprost o emocjach, przełamywali obyczajowe tabu i opisywali czysty, zmysłowy erotyzm miłosnego aktu.

Jednym z takich twórców był Kazimierz Przerwa- Tetmajer- poeta najwyżej ceniony w okresie Młodej Polski. Mówiliśmy o poecie na poprzedniej lekcji, przy omawianiu postawy dekadenckiej. Na dzisiejszych zajęciach omówimy wiersz Tetmajera o tematyce miłosnej.

Wprowadzeniem do dzisiejszych zajęć będzie wykład w podręczniku, s. 58–59 Proszę przeczytać informacje z podręcznika na temat miłości młodopolskiej. Wykorzystując informacje zawarte w podręczniku, postaraj się określić typowe role społeczne przypisywane mężczyźnie i kobiecie.

.Szczególną uwagę proszę zwrócić na trzy młodopolskie ujęcia miłości:

  1. Miłość, jako uczucie niszczące.
  2. Miłość, jako akt hedonizmu.
  3. Miłość dająca poczucie pełni.

Zasadniczym ogniwem zajęć jest wiersz K. Przerwy- Tetmajera [Lubię, kiedy kobieta…].

Wiersz ukazał się w 1894 r. i jest jednym z najpopularniejszych polskich erotyków.

Definicję erotyku przeczytajcie ze st. 60 w podręczniku.

Proszę przeczytać wiersz:

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Lubię, kiedy kobieta…

Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,

Kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu,

Gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie,

I wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie.

Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,

Gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,

Gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem,

I oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem.

I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania

Przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania

Zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia,

Gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.

Lubię to — i tę chwilę lubię, gdy koło mnie

Wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,

A myśl moja już od niej wybiega skrzydlata

W nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.

Przypisy

                   oszaleniać (neol.) — czynić szalonym. [przypis edytorski]

 

Po lekturze tekstu wiersza, proszę wykonać następujące polecenia:

– Wskaż, które z ujęć młodopolskiej miłości, ( o której czytaliście wcześniej) dominuje w utworze?

– Uzasadnij wybór dotyczący wskazanego ujęcia miłości.

– Wyjaśnij sposób postrzegania kobiety w wierszu.

– Wyjaśnij ukazane w wierszu role kobiety i mężczyzny w miłosnym akcie.

Kontekstem do dzisiejszego tematu jest wiersz poetki współczesnej A. Świrszczyńskiej Rozczarowana i szczęśliwa. Wiersz znajdziecie w podręczniku, na str. 61.

Proszę przeczytać wiersz oraz porównać role przypisywane kobiecie i mężczyźnie w wierszu A. Świrszczyńskiej i wierszu K. Przerwy- Tetmajera.

Dopełnieniem naszych zajęć jest temat Sztuka miłości w Młodej Polsce, który znajdziecie na portalu e-podręczniki https://epodreczniki.pl/a/sztuka-milosci-w-mlodej-polsce/Ddxwbd4TE

Zadanie na zaliczenie tematu zajęć:

  1. Czy można zaakceptować taki sposób pisania o kobiecie, jaki zaproponował K. Przerwa- Tetmajer w wierszu [Lubię, kiedy kobieta…]?

Odpowiedź uzasadnij w kilku zdaniach i prześlij na e-maila b.kusiuk@wp.pl do 3.04.2020 r.

Dziękuję za uwagę.

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk