Uncategorized

język polski I F4R

02.04.2020.

Temat: Znak, że ktoś zły zbliża się… Przyczyny i przejawy zła w dramacie Szekspira.

Dzisiejsza lekcja będzie próbą poznania Szekspirowskich refleksji na temat istoty zła oraz wykrycia sposobów zobrazowania zła w świecie. Analizowane fragmenty dramatu posłużą do sprawdzenia jak dobro i zło postrzegała kultura współczesna Szekspirowi. Krokiem wiodącym do wykrycia różnych przejawów zła opisanych w dramacie będzie analiza postaci czarownic.

  1. Charakterystyka Czarownic na podstawie dwóch scen z aktu I.

Przeczytaj scenę I i III I aktu dramatu     https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/makbet.html    i odpowiedz na pytania dotyczące wiedźm:

Jak wyglądają?

Jakie mają możliwości, na czym polega ich działanie?

Jakimi cechami charakteryzują się ich wypowiedzi? (przykład ze sc. I)

Jaką funkcję pełnią ze względu na akcję dramatu?

Jaką funkcję pełnią w kontekście problemu zła? Wiedźmy – komentarz

  1. Przeczytaj kolejne fragmenty dramatu: podręcznik, lekcja nr 22, str. 120-123. Lub:

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/makbet.html  akt III, scena piąta (wersy 1410-1455), akt IV, scena I (wersy 1508 – 1550)

odpowiedz na pytania:

Jakie siły reprezentują czarownice i kim jest Hekate?

Jaki warunek musi spełnić Makbet, by być w pełni złym?

Co według Hekate jest dla człowieka największą przeszkodą w osiągnięciu dobra?

Wymień wszystkie zwierzęta symbolizujące zło, których nazwy padają w zaklęciach czarownic?

Jakich ludzi uznawano za złych w XVI wiecznej Europie?

Określ, jaką zbrodnię opisują czarownice? Obraz zła – komentarz

Na podstawie znajomości całego dramatu wymień wszystkie czyny Makbeta, które łamią znane bohaterowi normy moralne.

  1. Podsumowanie – wyliczenie i opisanie różnych przejawów zła, ukazanych w dramacie

Temat: Niczym jest wszystko, jeśli spełnione marzenie nie cieszy… Makbet w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Jeśli ktoś z was nie obejrzał jeszcze spektaklu „Makbet” w reżyserii A. Wajdy, to bardzo do tego zachęcam. W trakcie oglądania spektaklu wykorzystajcie polecenia do analizy znajdujące się na str. 131 w podręczniku (lekcja nr 24)

https://ninateka.pl/film/makbet-andrzej-wajda

Pozdrawiam

Katarzyna Nowak