Uncategorized

Produkcja roślinna kl. 1CB+1CG

02.04.2020r. Temat: Charakterystyka nawozów wieloskładnikowych i mikronawozów. 

Punkty które macie wpisać do zeszytu i opracować z prezentacji:

1. Znaczenie mikroelementów.

2. Objawy niedoboru mikroelementów.

3. Podział nawozów wieloskładnikowych i mikronawozów..

4. Charakterystyka nawozów wieloskładnikowych i mikronawozów..

5. Prezentacja    Nawozy wieloskładnikowe i mikronawozy

Rozwiązujemy test  TEST

proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Pozdrawiam

Maria Korpysz