Uncategorized

język polski 1 B4

24.06.2020 r., 25.06.2020 r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z literatury renesansowej. ( 2 godz. Lekcyjne)

Dzień dobry,

Na ostatnich dwóch godzinach zajęć powtórzymy wiadomości z literatury renesansowej.

Zaloguj się na stronie www.epodreczniki.pl używając swojego loginu i hasła i zapoznaj się z udostępnionymi przeze mnie materiałami: Renesans i humanizm, Renesans w Europie, Nowy człowiek.

Szczególna uwagę zwróć na następujące zagadnienia:

  1. Nazwa i ramy czasowe epoki renesansu z podaniem wyznaczających je umownych faktów historycznych.
  2. Tematy literatury renesansu.
  3. Zainteresowanie starożytnością.
  4. Nowe spojrzenie na świat- humanizm.
  5. Przedstawiciele epoki.
  6. Renesansowe wzorce osobowe.
  7. Sztuka renesansu.
  8. Renesansowa religijność.
  9. Nowatorskość teatru elżbietańskiego.

W ramach utrwalenia materiału postaraj się wykonać zamieszczone tam polecenia i ćwiczenia.

Dodatkowe informacje podsumowujące wiadomości na temat literatury renesansowej znajdziesz w zamieszczonych załącznikach RENESANS , KULTURA RENESANSU

Życzę zdrowych, bezpiecznych i udanych wakacji.

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk