Uncategorized

język angielski zawodowy w technice rolniczej III BT 22.04.2020 r.

22.04.2020 r. język obcy zawodowy w technice rolniczej:

Temat lekcji: Przegląd pojazdu

Podręcznik strona 26. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://www.sendspace.com/file/v8t1dy

Cele lekcji: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz rozwijanie słownictwa na temat związany z budową samochodu:
– Powinniście umieć wymienić najważniejsze części zewnętrzne samochodu (np. bumper, fender, tailight itd.), znać słownictwo związane z kontrolą stanu pojazdu (np. check fenders for scratches, signs of collision, examine windshield for damage itp.)

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na str. 26 i wykonujemy zadania 1,2,3 i 4.

Zad 1. Odpowiadamy na pytania: (Przykładowe odpowiedzi)
1. What are some important exterior parts of a car? (Jakie są niektóre ważne zewnętrzne części samochodu?)
Some exterior parts of a car include bumpers, doors, fenders and various lights at the front and back of a car.
2. What i san accessory often seen on sports cars? (Jakie jest akcesorium często widziane na sportowych samochodach)
Sports cars often have spoilers and big alloy wheels.

Zad 2. Słuchamy a następnie czytamy tekst „Vehicle Inspection” a następnie odpowiadamy na 3 pytania do tekstu.
Nagranie:

Słownictwo z tekstu:
a hood lub a bonnet– maska
a bumper– zderzak
a fender– błotnik
a dent- wgniecenie
a scratch- zarysowanie  (np. a paint scratch)- zarysowanie lakieru
a sign of collision– znak kolizji
smoothly- gładko, płynnie
damage– uszkodzenie
a crack– pęknięcie
a mirror- lusterko
a windshield lub windscreen- przednia szyba
a wiper- wycieraczka (na szybie)
worn out- wytarte, zdarte (wycieraczki, opony)
bent- (od czasownika bend- zginać)- zgięty
headlights/taillights/brake lights- światła przednie/tylne/stopu (hamowania0
a bulb– żarówka
an engine trouble- kłopot z silnikiem
a parking lot= a car park- parking
a garage– warsztat samochody; również garaż

Słownictwo z pytań do tekstu:

a purpose of sth– cel czegoś
train employees on body repair– wyszkolić pracowników z naprawy karoserii
order replacement parts– zamówić części wymienne
determine the cost of repairs- ustalić koszt naprawa
assess damage to a vehicle– ocenić uszkodzenie pojazdu

Zad 3. Umieszczamy słowa i wyrażenia do odpowiednich kategorii:
Słowa: brake light, grill, tailight, fender, spoiler, headlight, hood, door.

Kategorie:
Front of car
Rear (back) of car:
Side of a car:

Zad 4. Przeczytaj zdania i wybierz właściwe słowo:
1. Herman could not see the road because of the dirt on his hood/windshield
2. Sylvie checked her mirrors/tailights to see if any cars were behind her
3. Fortunately, only the front bumper/spoiler was damaged in the crash,
4. Louis used the grill/wipers to clear the snow from the windshield.

dirt- brud
a car crash/a car accident– wypadek samochodowy
be damaged– być uszkodzonym

Oczekiwania i praca domowa: Opanować słownictwo z lekcji
1. W ramach podsumowania słownictwa z lekcji proszę rozwiązać krótkie zadanie na słownictwo z lekcji na platformie Learning Apps (warunek otrzymania obecności na lekcji)
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=prdr2znh320
2. Za tydzień napiszecie z tej lekcji kartkówkę- podam link do quizu na stronie szkoły o godz. 9:00 w zakładce zdalne lekcje. Link zamieszczę też na grupie na FB- nie trzeba się będzie nigdzie rejestrować, wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk