Uncategorized

język rosyjski IV FTP

22.04.2020

Temat: Już wkrótce egzamin – utrwalenie wiadomości.

Na podstawie opracowania „Język rosyjski. Trening przed maturą. Ustny egzamin maturalny” autorstwa H. Lewandowskiej i H. Wróblewskiej, Wydawnictwa Szkolnego OMEGA przygotowałam prezentację, w której umieściłam 22 przykłady zadania 1 na ustnym egzaminie maturalnym – rozmowa z odgrywaniem roli.

Krótkie przypomnienie:

Rozmowa z odgrywaniem roli (maks. 3 minuty, wliczając czas na zapoznanie się z treścią zadania).

Zdający ma 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem.

W trakcie rozmowy musi odnieść się do 4 elementów wskazanych w poleceniu (tzw. chmurek) i rozwinąć swoją wypowiedź.

Egzaminator wciela się w rolę wskazaną w poleceniu (np. koleżanki, kolegi) więc zwracać należy się do niego wówczas jak do koleżanki lub kolegi.

Istotne jest aby zdający w sposób odpowiedni reagował na wypowiedzi egzaminującego, ponieważ on w swoim zestawie ma pewne wskazówki np. ma się z nami nie zgodzić w jakiejś kwestii, poprosić o dokładniejsze wyjaśnienie, zaproponować inne rozwiązanie.

PREZENTACJA – ustny egz. maturalny – zad 1, przykłady

Przyjemnego rozwiązywania!

Piszcie na dzienniku lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska