Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie 1 CG

19.05.2020

Temat lekcji:
Właściwe metody przechowywania zwierząt.
Cele:
*Zapoznanie uczniów ze: słownictwem związanym z pomieszczeniami, w których trzyma się zwierzęta hodowlane ;wymaganiami, jakie muszą spełniać pomieszczenia do hodowli
*Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego
*Rozwijanie umiejętności mówienia ( uczniowie potrafią wymienić nazwy pomieszczeń, w jakich trzyma się zwierzęta w Polsce; wyjaśnić , w jaki sposób pracownicy dbają o pomieszczenia dla zwierząt hodowlanych)
Planowany przebieg lekcji:
1)Podręcznik str. 22 STUDENT BOOK 1; str.34-39 : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf .
Przepisz następujące wyrazy do zeszytu przedmiotowego. W słowniczku str.34-39 znajdziesz definicje tych wyrazów. Przepisz definicje do zeszytu. Wyrazy przetłumacz na język polski: barn; coops, pens; comfort zones; space requirenments; critical temperatures; heat stress; cold stress; waste management; slotted floors
2) Do zeszytu przedmiotowego przepisz zwroty używane w dyskusji o potrzebie zmian i przetłumacz te zwroty na język angielski
I think we need a new…,
What’s wrong with this one?,
Let’s estimate the requirements,
3)Przeczytaj stronę z blogu na temat rolnictwa (page from a farming blog) z opisem metody prawidłowego chowu zwierząt . Wykonaj zadanie typu prawda/ fałsz. Zad. 2 str.24
4)Odpowiedz na pytania;
How are the animals housed in your country ?
How do workers maintain animal housing struktures?
5) Odpowiedzi na pytania oraz rozwiązanie zadań przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta .