Uncategorized

język angielski III CB 28.04.2020 r. (kartkówka- quiz)

Język angielski zawodowy w rolnictwie 28.04.2020 r.
Lekcje zaczniemy zgodnie z umową i z zapisem w dzienniku od krótkiej kartkówki ze słownictwa z ostatniej lekcji.
Podaje link do testu: quizizz.com/join?gc=655010   – rozwiązanie quizu to warunek uzyskania obecności na lekcji

Uwaga:
Proszę przed rozwiązaniem podać swoje imię i nazwisko. Test ma limit czasowy. Składa się z 10 pytań (5 słówek trzeba wpisać samemu, 5 trzeba przetłumaczyć wybierając A, B, C lub D. Na udzielenie każdej odpowiedzi macie 10 sekund.

Temat lekcji: Czy otrzymał Pan mój życiorys zawodowy? – słuchanie i mówienie.

Celem lekcji jest rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz rozwijanie słownictwa na tematy związane z odżywianiem zwierząt.

Przebieg lekcji: Otwieramy podręcznik na str. 23 (Link do podręcznika- https://www.sendspace.com/file/syonlq

Wykonujemy zadania 5,6,7 oraz 9.

Zad 5. Czytamy lub słuchamy jeszcze raz tekstu ze strony 22.
Nagranie:

Następnie odpowiadamy na pytanie: What will be the main duties of the animals nutritionist? (Jakie będą główne obowiązki dietetyka zwierząt?)

Przykładowa odpowiedź: The main duties of the animal nutritionist will be preparing feed formula for 15 varieties of chicken, selecting low-cost ingredients with high nutrient content, balancing carbohydrates, protein and vitamins in daily rations.

Słownictwo:
main– główny
a duty- obowiązek
a variety of chickens– odmiana kurczaków
select- wybierać   selecting- wybieranie
high nutrient content– wysoka wartość odżywcza
a daily ration– dzienna racja/porcją żywności

Zad 6. Słuchamy nagrania– rozmowy pomiędzy osobą przeprowadzającą rozmowę o pracę (an interviewer) i aplikantem o pracę (a job applicant).
Wybieramy poprawną odpowiedzi zgodnie z treścią nagrania:
Nagranie:

Słownictwo z pytań:
pig/chicken feed– pasza dla świń/kurczaków
a requirement- wymagania
meet a requirement– spełniać wymaganie

Odpowiedzi: 1 B 2 B.

Zad 7.  Słuchamy jeszcze raz tej rozmowy i uzupełniamy brakujące słowa w tekście w podręczniku:
Nagranie:

Slownictwo z nagrania:
take a seat- usiąść (zająć miejsce)
get started- zaczynać
a resume– życiorys zawodowy
tell sb about sth– powiedzieć komuś o czymś
a pig facility– budynki/obiekty gdzie przechowuje się świnie
experience- doświadczenie
poultry- drób
a previous job– poprzednia praca

Praca domowa i oczekiwania:
1. Rozwiązać quizz- warunek uzyskania obecności na lekcji
2. Nauczyć się słówek z lekcji.
3. Wykonać zadanie 9 (uzupełniamy uproszczony życiorys zawodowy na podstawie informacji z nagrania które słuchaliśmy na lekcji/tekstu które uzupełnialiśmy)

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk