Uncategorized

KZP – kształcenie zawodowe praktyczne 3 FT gr.1

Dzień dobry

KZP – 3 FT  gr. 1

28. 04. 2020 r.

 

T: Siew, pielęgnacja i zbiór  roślin uprawnych.

 

Celem zajęć będzie zaplanować i zorganizować prace związane z uprawą roli, siewem, pielęgnacją i zbiorem wybranych roślin.

  1. Siew roślin uprawnych: zbóż, roślin okopowych, przemysłowych, bobowatych.
  2. Zabiegi pielęgnacyjne roślin uprawnych: nawożenie i ochrona roślin
  3. Terminy zbioru roślin uprawnych.

Aby przypomnieć sobie podstawowe informacje na temat uprawy roślin, proszę skorzystać z załącznika, w którym znajdziecie wiadomości dotyczące podanych wyżej zagadnień.

Poniżej podaję materiały do tego tematu:

https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_

http://aviornis.com.pl/printview.php?t=1514&start=0&sid=1031f41575fb40a6234e1c4f42fade99

https://www.kalendarzrolnikow.pl/3926/przygotowanie-pol-do-siewu-w-zaleznosci-od-uprawy

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/termin-siewu-kukurydzy-coraz-wczesniejszy,35387.html

Zał.-Zaj.prak1-3 FT Siew,piel., zbiór rosl.upraw.

W oparciu o podany materiał proszę:

  1. Wymienić zasady bhp podczas przygotowania maszyn rolniczych do pracy.
  2. Przypomnieć sobie zasady wykonywania siewu i pielęgnacji oraz zbioru roślin
  3. Wykonać część zadania praktycznego 16 – styczeń 2020 – egzamin praktyczny

W tym celu podaję link: https://arkusze.pl/zawodowy/r16-2020-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf  Proszę wyszukać wyżej wymienionego zadania i zrobić tylko dwa elementy zadania :

  1. Rezultat 3: Zapotrzebowanie na nasiona łubinu żółtego na 1 ha i całą powierzchnię uprawy według podanych parametrów siewu (Tabela 3).
  2. Rezultat 5: Tabela do prowadzenia ewidencji zabiegów ochrony roślin (Tabela 5).

 

Zadanie to będzie podlegało ocenie. Proszę przesłać te elementy pracy  na mój adres e-mailowy do dnia 12.05.2020 r.

Pozdrawiam

Marta Marecka-Gierej