Uncategorized

język angielski III BT 24.06.2020 r.

Język angielski 24.06.2020 r.

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 14 w podręczniku.

Celem lekcji jest powtórzenie materiału leksykalnego z rozdziału 14 (dział tematyczny- Państwo i społeczeństwo) oraz gramatycznego (pytania rozłączne- zwroty typu „nieprawdaż” czyli tzw. question tags oraz spójniki: and, but, although, though, or, so, because, as, until/till, after, before, while,when)

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na str. 173 i wykonujemy zadania 1,2,3,4,5.

Link do strony z podręcznika z zadaniami (str. 173):
https://www.sendspace.com/file/1rpnf0
Link do słowniczka (str. 172)- pomocnego w rozwiązywaniu zadań leksykalnych: (m.in. zadania 1 i 2):
https://www.sendspace.com/file/ltxy5c
Link do str. 207 i 208- gdzie omówiona jest gramatyka potrzebna do wykonania zadania 3 i 5:
str. 207- https://www.sendspace.com/file/3r86rc
str. 208-

W celu zrozumienia gramatyki z tego działu- zajrzyjcie też do naszej poprzedniej lekcji gdzie te zagadnienia zostały omówione:
https://zsckrjablon.pl/jezyk-angielski-iii-bt-16-06-2020-r/

Klucz odpowiedzi do wszystkich zadań na str. 173:
https://www.sendspace.com/file/he3mwb

Nagrania do słowniczka ze str. 172 (Słówka/zwroty i ich wymowa poukładane w kategorie- proszę posłuchać i powtarzać):

Przestępczość:

Przestrzeganie prawa:

Rodzaje kar:

Zwroty:

Struktura państwa/urzędy:

Polityka:

Konflikty:

Organizacje międzynarodowe:

Praca społeczna:

Organizacje Społeczne:

Wyrazy wieloznaczne:

Oczekiwania i praca domowa:
1. Wykonać wszystkie zadania 1-5.
2. Powtórzyć sobie słownictwo z tego działu- korzystając ze słowniczka i nagrań które zamieściłem.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk