Uncategorized

Informatyka 1FTR

Data lekcji 29.05.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu 4 „Strony WWW i grafika komputerowa”.

Liczba godzin – 1.

1 godzina (29.05.2020r.).

Po zrealizowaniu tematu: utrwalisz sobie wiadomości i umiejętności dotyczących tworzenia prostych stron internetowych, tworzenia kompozycji składającej z wielu obrazów, utrwalisz sobie jak stworzyć projekt w grafice wektorowe.

Potrzebne narzędzia do realizacji tematu: podręcznik, internet.

Na dzisiejszej lekcji w celu sprawdzenia stopnia opanowania wiadomości i umiejętności rozwiążecie zadania zamieszczone na karcie pracy.

Przy udzielaniu odpowiedzi wykorzystujcie takie źródła wiedzy jak podręcznik, czy informacje zamieszczone w internecie. Karta pracy jest załącznikiem tego dokumentu.

Karty zapisujemy pod tą samą nazwą dodając inicjały i numer w dzienniku np. karta pracy podsumowująca dział 4_XY. Przesyłamy na chmurę klasy na swojego folderu lub na adres mailowy klasy. Przypominam, że za trzy tygodnie będę wystawiał oceny końcowe. Macie jeszcze możliwość uzupełnienia swoich braków. Pracę należy przesłać do 30.05.2020r.

 

Cezary Górczyński

Karta pracy podsumowująca dział 4