Uncategorized

Doradztwo zawodowe kl. 3 CB

TEMAT: Temperament a wybór zawodu

„Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione”. 

             Nelson Mandela

Cel ogólny:

  • zapoznanie uczniów z pojęciem temperamentu;

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • określa cechy swojego temperamentu;
  • wymienia zawody i grupy zawodów odpowiednie dla typu swojego temperamentu;
  1. Wprowadzenie

Jak rozumiecie słowo „temperament”? Jaka jest twoja definicja temperamentu?

Definicja Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina: „Temperament to zespół dziedziczonych cech osobowości, które ujawniają się we wczesnym okresie życia jednostki. Cechy te są zdeterminowane genetycznie i ujawniają się już w pierwszym roku życia człowieka. Tak rozumiany temperament stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju osobowości”[1].

[1] Oniszczenko W., (1995), Diagnoza temperamentu w ujęciu genetycznej teorii Bussa i Plomina: Kwestionariusz Temperamentu EAS-TS, „Studia Psychologiczne” nr 1-2/1995, vol. 33.

Nasze reakcje, mające różne tempo, siłę i trwałość, są przejawami temperamentu. Temperament to nasze wewnętrzne życie emocjonalne, ale także zmienność oraz ekspresja ruchów czy gestów oraz mimika. O ile nasze zainteresowania mogą się zmieniać w ciągu całego życia, o tyle cechy temperamentu są dość trwałe i powinny mieć duże znaczenie przy wyborze zawodu. Warto więc zastanowić się nad własnym temperamentem. Za jego podstawowe cechy uznajemy: siłę, ruchliwość i równowagę.

Cechy temperamentu

  • Siła – określa cechy organizmu, sposób wykonywania pracy, fizyczne możliwości i predyspozycje.
  • Ruchliwość mówi o refleksie, prędkości reagowania, szybkości wykonywania podejmowanych zadań, aktywności i tempie przemęczania organizmu podczas pracy.
  • Równowaga określa poziom koncentracji, wyrozumiałość, umiejętność opanowania się w różnych sytuacjach, kontrolowania własnych uczuć i emocji.

 

2. Test Określenie cech temperamentu

Wypełnij kwestionariusz według instrukcji. Test Określenie cech temperamentu Załącznik Test 

Zastanów się, w jakich zawodach poszczególne cechy temperamentu okazują się najbardziej przydatne.

3. Podsumowanie

Czy uzyskane wyniki pomogą Ci w uporządkowaniu wiedzy na temat swoich cech charakteru?

Czy są one istotne w planowaniu dalszej drogi zawodowej?

Czy nasz temperament jest związany z wyborem kierunku rozwoju zawodowego, pracy?

https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/1640/typy-osobowosci-jaki-maja-wplyw-na-predyspozycje-zawodowe

https://testy-zawodowe.pl/praca/12,temperament-a-praca

https://testy-zawodowe.pl/testy/test-temperamentu

Powodzenia

Marta Harasim – Stańko  rastanko@wp.pl