Uncategorized

Informatyka 1CB

Data lekcji 6.04.2020r. i 20.04.2020r.

Ponieważ na zrealizowanie tego tematu potrzebne są dwie godziny lekcyjne proszę, punkty od 1 do 7 wykonujemy 6.04.2020r. pozostałe 20.04.2020r.

 

Temat: Tworzenie strony internetowej.

Liczba godzin – 2.

Po zrealizowaniu tego tematu: zrozumiesz jak się tworzy strony WWW, przypomniesz sobie znaczniki HTML, nauczysz się używać kaskadowych arkuszy stylów

Przy realizacji tego tematu pomocne będzie przypomnienie wiadomości z klasy VIII szkoły podstawowej w tym celu zamieszczam wam link do podręcznika informatyki klasy VIII https://ebook.migra.pl/dlaucznia.php?book=68 (od strony 210 – 218).

Potrzebne narzędzia do realizacji tematu: edytor tekstu (notatnik), przeglądarka internetowa.

Wykonuj polecenia i ćwiczenia zgodnie z przedstawioną kolejnością;

 1. Przeczytaj temat z podręcznika od strony 168 – 182.
 2. Wykonaj ćwiczenie 1 i zapisz notatkę z ramki zapamiętaj – str. 170.
 3. W folderze zdalne nauczanie na waszej chmurze znajduje się plik (strony-www.exe) samo rozpakowujący zawierający dwa filmy ” Tworzenie strony internetowej w języku html” oraz „Kaskadowe arkusze stylów CSS”. Po pobraniu pliku otwórz i obejrzyj pierwszy film.
 4. Wykonaj Ćwiczenie 2 wpisując w części BODY kilka zdań dotyczących Ciebie i twoich zainteresowań. Wykonując Ćwiczenie 3 w pliku z ćw.2 podziel tekst na akapity wstawiając odpowiednio znacznik <p> oraz wykorzysta znaczniki nagłówkowe <H1> – nagłówek główny.
 5. Wykonując ćwiczenie 5 możesz skorzystać z materiałów zamieszczonych na stronie https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkoly-podstawowej.-klasa-viii/pliki-cwiczeniowe/ temat 17.
 6. Przy wykonywaniu Ćwiczenia 6 zwrócić szczególną uwagę na tworzenie hiperłączy.
 7. Realizując Ćwiczenie 7 należy wykorzystać plik umieszczony w waszej chmurz o nazwie waluty.html (otwieramy za pomocą notatnika). Strukturę tabeli rozbuduj pełny zapis odnajdziesz na stronie 179.
 8. W ćwiczeniu 8 masz za zadanie utworzyć listę wypunktowaną oraz listę numerowaną.
 9. Uważnie przeczytaj ze zrozumieniem tekst z podręcznika dotyczący „Pozycjonowania stron WWW” oraz „Kolory na stronach WWW”. Za pomocą atrybutu style ustaw kolor dla niektórych akapitów wybranych przez ciebie plików.
 10. Przy realizacji punktu 11.6 „Style CSS” tematu otwórz i obejrzyj drugi film dotyczący
  „Kaskadowe arkusze stylów CSS”, a następnie przeczytaj tekst od strony 183 – 186.
 11. Przy wykonywaniu ćwiczenia 9 będzie potrzebny plik (basen.zip – w którym znajdują się pliki HTML i CSS). Plik ten jest dostępny na chmurze. Zmodyfikuj plik z ćwiczenia 9 wykonując polecenia z ćwiczenia 10.

Wszystkie potrzebne pliki do realizacji tematu są udostępnione na chmurze klasy.

Praca domowa

Utwórz stronę WWW składającą się z  co najmniej dwóch plików (index.html i dwa połączone hiperłączem ze stroną domową). Przy projektowaniu stron wykorzystujemy wszystkie wiadomości i umiejętności które zostały przez was opanowane. Strona maże dotyczyć waszych zainteresowań, krajów sąsiadujących z Polską (zdjęcia do wykorzystania odnajdziesz na stronie https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkoly-podstawowej.-klasa-viii/pliki-cwiczeniowe/ temat 17). Pracę (wszystkie pliki potrzebne do budowy strony) należy zapisać tworząc folder strona_ftr_xy (gdzie xy – liczba dwu cyfrowa wskazująca nr z dziennika) i przesłać na adres klasy (dysk google – folder oznaczający twój nr w dzienniku). Pracę należy przesłać do dnia 27.04.2020r. Przypominam adres klasy cb1jablon@gmail.com.

 

Cezary Górczyński