3BT (Tech)Zdalne Lekcje

język rosyjski III BT

06.04.2020

Temat: Formy trybu rozkazującego.

 

1.Wprowadzenie do tematu.

Obejrzyjcie proszę krótki filmik, w którym Rosjanka tłumaczy tworzenie form trybu rozkazującego:

https://www.youtube.com/watch?v=cVVyuvdFHWo

2.Tworzenie form trybu rozkazującego.

Formą wyjściową przy tworzeniu trybu rozkazującego jest 2 osoba liczby pojedynczej czasu teraźniejszego lub przyszłego prostego odrzucamy końcówkę) np.

ты сдела – ешь (ty zrobisz), сдела – й (zrób), сдела – й – те (zróbcie)

Jeśli temat czasownika kończy się na samogłoskę dodaje się – й (+ – те dla liczby mnogiej)

Jeśli temat czasownika kończy się na spółgłoskę, a w 1 osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego (lub przyszłego prostego) akcent pada na końcówkę dodaje się – и (+ -те) np.:

Я смотр – ю, смотр – и, смотр -и – те

Jeśli temat czasownika kończy się na spółgłoskę, a w 1 osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego (lub przyszłego prostego) akcent pada na temat dodaje się – ь (+ -те) np.:

Я встан – у, встан- ь, встан – ь -те

Czasowniki z partykułą zwrotną -ся zachowują tę partykułę również w trybie rozkazującym (po spółgłoskach – ся, po samogłoskach – сь) np.:

Я занима-юсь, занима-й-ся, занима-й-те-сь

Niektóre czasowniki tworzą tryb rozkazujący w sposób szczególny:

Давать – я даю – давай! давайте!

Вставать – я встаю – вставай! вставайте!

Пить – я пью – пей! – пейте!

Есть – я ем – ешь! – ешьте!

Umieszczam zdjęcie z podręcznika „Новые  встречи” wydawnictwa WSiP. Znajdziecie teorię, przykłady oraz dwa ćwiczenia. Przepiszcie 12 przykładowych form trybu rozkazującego tak jak jest w tabeli (bezokolicznik, 2 osoba czasu teraźniejszego, tryb rozkazujący dla 2 osoby liczby pojedynczej, tryb rozkazujący dla 2 osoby liczby mnogiej)

Postarajcie się wykonać ćwiczenie 12. Zdania są ponumerowane. Przyślijcie mi zdjęcie form, które utworzyliście od czasowników podanych w nawiasach. Zdjęcie to będzie potwierdzeniem waszego uczestnictwa w zajęciach. Otrzymacie plusa.

Do tematu przygotowałam również prezentację na podstawie publikacji wydawnictwa WSiP „Грамматика без проблем”. Znajdziecie tam również wyjaśnienia i ćwiczenia. Chętni uczniowie mogą je rozwiązać.

PREZENTACJA Tryb rozkazujący – prezentacja

3.Podsumowanie.

Na zakończenie polecam obejrzenie krótkiego filmiku o tworzeniu form trybu rozkazującego. Tym razem na stronach rosyjskich:

https://www.youtube.com/watch?v=zE7fAyj4dsQ

Możecie pisać do mnie przez dziennik elektroniczny bądź na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Pamiętajcie, że zawsze możecie wyrazić opinię na temat sposobu przygotowywania zajęć, doboru materiałów, tego co wam się podoba, a co nie. Wasze opinia jest dla mnie bardzo ważna i daje mi wskazówki do dalszej pracy.

Urszula Rądkowska