Uncategorized

Historia 1 F4R 1 B4

02. 06. 2020r.

TEMAT: Trzecia Rzeczpospolita.

Celem dzisiejszej lekcji będzie omówienie początków państwa polskiego po dekomunizacji i zapoznanie uczniów z okolicznościami utworzenia tzw III Rzeczpospolitej.\

Obejrzycie proszę film, który odsłania rozgrywki i porozumienia polityków, układy i mechanizmy rządzące transformacją Polski w latach 1989 – 2009. W dwadzieścia lat po odzyskaniu niepodległości opowiada historię młodej polskiej demokracji, odsłania ostatnie dwadzieścia lat.

Historia III RP – film edukacyjny

 1. Wybory 4 czerwca 1989r. ( tzw. wybory kontraktowe) 2. Powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego.3. Narodziny III RP
   • nowelizacja konstytucji – 29 grudnia 1989r.- przywrócono nazwę Rzeczpospolita Polska, godło-orła w koronie
   • zniesienie reżimu – likwidacja Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa i cenzury
   • pierwsze wolne wybory prezydenckie- zostaje wybrany Lech Wałęsa w 1990r.
   • rozwiązanie PZPR
   • nowa arena polityczna- pluralizm, czy powstawanie nowych, różnorodnych programowo partii politycznych: SLD, PIS, PO,
   • kolejne wybory prezydenckie
   • uchwalenie konstytucji 1997r.Podsumowanie lekcji:

    Stale pogarszająca się sytuacja gospodarcza Polski, połączona z brakiem perspektyw realnej poprawy, doprowadziła do pogłębienia się kryzysu. Przyparty do muru rząd po nieudanej próbie wzmocnienia swojej pozycji poprzez referendum z roku 1987, zmuszony był podnieść ceny o 40%, co wywołało masowe strajki. Doszło do obrad Okrągłego Stołu i rozmów w Magdalence, w wyniku których część z opozycji solidarnościowej dogadała się z komunistami, dzieląc się władzą.

    Przeprowadzono częściowo wolne wybory (wybory czerwcowe), w wyniku których powołano tzw. pierwszy niekomunistyczny rząd w Polsce na czele z Tadeuszem Mazowieckim i  przeprowadzono reformy dążące do zmiany ustrojowej, co możemy przyjąć za początek III RP. Przegłosowanie przez tzw. Sejm kontraktowy przywrócenia nazwy państwa polskiego Rzeczpospolita Polska i godła w postaci orła w koronie, które obowiązuje od 1 stycznia 1990, zapoczątkowało symbolicznie powstanie tzw. III Rzeczypospolitej. Oficjalnie określenie to zostało użyte w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przyjętej w 1997 roku.

     

    Zadania do realizacji po dzisiejszej lekcji:

    1. Jako notatkę z lekcji proszę, abyście zapisali treść z podsumowania zaznaczoną wytłuszczonym drukiem.
    2. Proszę abyście wypisali prezydentów Polski od 1990 r. w kolejności chronologicznej.
    3. Zapoznajcie się z prezentacją poniżej i wykonajcie quiz z prezentacji jako ćwiczenie podsumowujące lekcję.       Początek III RP – prezentacja i quiz

    Wszelkie pytania i informacje zwrotne proszę kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

    Pozdrawiam!

    Agnieszka Żelazowska