Uncategorized

Zajęcia praktyczne -produkcja zwierzęca 1F4R i 1FTR

02-06-2020

Ocena dobrostanu zwierząt gospodarskich

Celem zajęć jest poznanie wskaźników branych pod uwagę przy ocenie dobrostanu zwierząt gospodarskich oraz ocena dobrostanu .

 1. Ogólne wymagania dotyczące ochrony zwierząt gospodarskich
 • kwalifikacje osób obsługujących zwierzęta
 • dozór zwierząt
 • przechowywanie dokumentacji dotyczącej leczenia i padnięć
 • zapewnienie swobody ruchu zwierzętom
 • jakość budynków i pomieszczeń w których przebywają zwierzęta
 • zapewnienie zwierzętom właściwych warunków środowiskowych
 • żywienie zwierząt
 • postępowanie ze zwierzętami chorymi, zranionymi oraz wykonywanie zabiegów lekarsko-weterynaryjnych
 • technologie stosowane w chowie i hodowli

Materiał dotyczący podanych powyżej zagadnień przesyłam w linku  strona 1-4  http://piw.goleniow.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=225973

Proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i sporządzenie krótkiej notatki.

2.Minimalne wymagania z zakresu utrzymania poszczególnych grup zwierząt

 • minimalne wymagania w zakresie ochrony cieląt
 • minimalne wymagania w zakresie ochrony świń

Materiały dotyczące podanych powyżej zagadnień znajdują się na stronie 5-13 http://piw.goleniow.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=225973

Proszę o zapoznanie się z materiałem

3 .Zasady 5 wolności zwierząt  https://www.fawec.org/pl/publikacje/30-dobrostan/202-czym-jest-dobrostan-zwierzat

4.Ocena ogólnego dobrostanu zwierząt  https://www.fawec.org/pl/publikacje/30-dobrostan/202-czym-jest-dobrostan-zwierzat

5.Polecam do obejrzenia film https://www.youtube.com/watch?v=vqdoU6plcpI&t=1436s

6. Na podstawie przeczytanych materiałów oraz obejrzanego filmu oceń dobrostan zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rodziców

Napisz krótką notatkę odpowiadając na pytania

Czy zwierzęta są prawidłowo żywione?

Czy są utrzymywane w odpowiednich warunkach?

Czy są zdrowe?

Czy zachowanie zwierząt odzwierciedla ich zoptymalizowane stany emocjonalne?

Zrób zdjęcie notatki i prześlij na mój adres

D.Koczkodaj    dkoczkodaj@poczta.fm