1CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Historia 1CB

26.05.2020 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości – Z dziedzictwa dawnych epok

Zapamiętaj:

 • Najstarsze cywilizacje powstały w Mezopotamii i Egipcie.
 • Religia żydowska- judaizm wyróżniała wiara w jednego boga Jahwe.
 • Do najbardziej znanych twórców kultury greckiej należeli: Homer, Sokrates, Platon
 • i Arystoteles.
 • Dziedzictwo starożytnych Greków i Rzymian nazywane jest cywilizacją antyczna lub klasyczną.
 • W I wieku naszej ery w Palestynie narodziło się chrześcijaństwo, które pod koniec IV stało się religią panującą w Cesarstwie Rzymskim.
 • Upadek Cesarstwa na Zachodzie w 476 r. uznaje się za umowny koniec starożytności i początek średniowiecza.
 • We wczesnym średniowieczu istniały trzy kręgi cywilizacyjne: Bizancjum, świat islamu oraz łacińska Europa.
 • Islam narodził się na początku VII wieku, a jego twórcą jest pochodzący z Mekki Mahomet.
 • W 1054 r. miała miejsce tzw. wielka schizma wschodnia, w wyniku której doszło do rozłamu chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie.

Zadanie domowe

Korzystając z podręcznika lub innych źródeł informacji odpowiedz na następujące pytania:

 1. Wymień co najmniej dwie cechy wspólne cywilizacji Mezopotamii oraz starożytnego Egiptu.
 2. Co współczesna cywilizacja zawdzięcza starożytnym Grekom i Rzymianom ?
 3. Jakie były przyczyny krucjat ?

Prace prześlij na dziennik elektroniczny lub adres historia.sp2020@wp.pl

Dariusz Nastraj