Uncategorized

Historia 1CG

26.05.2020 r.

Temat: Sprawa polska w latach 1943 – 1945

1 Polskie siły zbrojne na Zachodzie

Lp. Formacja wojskowa Dowódca Rok Najważniejsza bitwa
1 Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich gen. Zygmunt Szyszko – Bohusz 1940 Norwegia – bitwa

 o Narwik

2 1 Dywizja Grenadierów gen. Bronisław Duch 1940 Francja  – Lagarde
3 2 Dywizja Strzelców Pieszych gen. Bronisław Prugar – Ketling 1940 Francja – Alzacja
4 10 Brygada Kawalerii Pancernej gen. Stanisław Maczek 1940 Francja – Montbard
5 Dywizjon myśliwski 303 kap. Witold Urbanowicz 1940 Bitwa powietrzna

o Anglię

6 Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich gen. Stanisław Kopański 1941 Afryka Północna – obrona Tobruku
7 2 Korpus Polski gen. Władysław Anders 1944 Włochy – Monte Cassino
8 1 Dywizja Pancerna gen. Stanisław Maczek 1944 Francja – Falaise
9 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. Stanisław Sosabowski 1944 Holandia – operacja Market Garden

 

2 Ludowe Wojsko Polskie

W skład Ludowego Wojska Polskiego wchodziły następujące formacje wojskowe:

– 1Armia Wojska Polskiego: 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, 2 Dywizja Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego, 3 Dywizja Piechoty im. Romualda Traugutta, 1Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte – gen. Zygmunt Berling

– 2 Armia Wojska Polskiego – gen. Karol Świerczewski

Łącznie w Ludowym Wojsku Polskim służyło 400 tyś. żołnierzy

 

3 Sprawa polska na konferencji w Teheranie

Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie odbyła się w dniach 28.11 -1.12.1943 r. Na konferencji mimo braku delegacji polskiej, poruszono sprawę Polski m.in. amerykanie i Brytyjczycy zgodnie z sugestią Stalina, zgodzili się na przesunięcie granic przyszłego państwa polskiego na zachód. Polska miała znaleźć się również w strefie wpływów ZSRR.

 

4 Sprawa polska na konferencji w Jałcie

Podczas konferencji w Jałcie (4-11.02. 1945 r.), pod naciskiem Stalina podjęto decyzję, że w Polsce powstanie Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, w skład którego mieli wejść komuniści oraz przedstawiciele polskiego rządu na wychodźstwie. Ustalono również ostateczny przebieg polskich granic po zakończeniu II wojny światowej.

 

Zadanie domowe

Korzystając z różnych źródeł informacji napisz jakie jednostki wchodziły w skład II Armii Ludowego Wojska Polskiego.

 

Pracę prześlij na dziennik elektroniczny lub adres  historia.sp2020@wp.pl

Dariusz Nastaj