Uncategorized

Geografia 1P4

16.06.2020r.

Temat: Przemiany polityczne i gospodarcze świata.

Zrealizowaliśmy materiał nauczania z geografii, w ramach poszerzenia wiadomości o współczesnym świecie i zmianach w nim zachodzących proponuję dzisiejszy temat

Podstawową jednostką na mapie politycznej świata jest państwo. Terytorium państwa obejmuje:

  • obszary lądowe wraz ze śródlądowymi wodami wewnętrznymi,
  • a w przypadku państw z dostępem do wybrzeży przylegający pas wód morskich.

Niektóre terytoria nie są państwami, lecz terytoriami zależnymi lub niesamodzielnymi. (W Europie przykładem takiego terytorium jest brytyjski Gibraltar)

Wielkość terytorium nie stanowi o randze państwa, bowiem według norm prawa międzynarodowego każdy kraj zajmuje jednakową pozycję w kontaktach z innymi.

Pod koniec XIX wieku najpotężniejsze państwa świata dokonały końcowego podziału lądów (kongres berliński), stąd na przykład geometryczne granice w Afryce.

Skutkami obu wojen światowych były znaczne przesunięcia granic, zwłaszcza w Europie.

Zagadnienia do realizacji:

  1. Przemiany w Europie – zjednoczenie Niemiec, Aksamitna Rewolucja
  2. Przemiany na obszarze byłej Jugosławii – najdłuższe i najtragiczniejsze, podłożem były zróżnicowanie etniczne i religijne oraz wzajemne urazy historyczne sięgające wielu wieków wstecz.
  3. Przemiany na obszarze Związku Radzieckiego. (W 1991 roku w wyniku przemian powstało 15 nowych państw. Część z nich, np. Litwa, odzyskała niepodległość, inne – np. Białoruś – jako niezależne państwa narodziły się zupełnie na nowo. )
  4. Zmiany na obszarach pozaeuropejskich.

Nie ma podstaw, by sądzić, że mapa polityczna świata przestanie się zmieniać. Liczba państw na świecie ciągle rośnie.

Polecam zapoznać się z prezentacją na stronie: https://www.geografia24.eu/index.php?strona=382_1_przemiany_polityczne . oraz materiałem na stronie/https://epodreczniki.pl/b/jakie-to-panstwo/P147xzJdj

Chętnym polecam rozwiązanie testu: test przemiany polityczne i gospodarcze  Warto się sprawdzić. Można także rozwiązać test przemiany polityczne .

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. Mariusz Kaczan