Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie Kl. III FT

Temat: Otoczenie gospodarstwa rolnego.

Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z otoczeniem w jakim funkcjonuje gospodarstwo rolne.

Omówimy:

 1. Elementy otoczenia dalsze gospodarstwa rolnego.
 2. Elementy otoczenia bliższe gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwo rolne funkcjonuje w określonym środowisku, które stanowią inne gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa i organizacje mające wpływ na jego działanie i realizację założonych celów. Wyróżnia się tzw.:

 • otoczenie bliższe (mikrootoczenie)
 • dalsze (makrootoczenie).

Ad. 1

Otoczenie dalsze stanowią czynniki, które oddziałują nie tylko na konkretne gospodarstwo rolnicze, ale także na inne przedsiębiorstwa położone na tym terytorium. Tak, więc otoczenie dalsze tworzy ogólne warunki funkcjonowania nie tylko gospodarstw rolnych, ale także pozostałych jednostek organizacyjnych w gospodarce narodowej.

 

Na makrootoczenie składa się:

 1. otoczenie naturalne (przyrodnicze) – są to warunki klimatyczne, glebowe, rzeźba terenu
 2. makroekonomiczne – faza cyklu koniunkturalnego, popyt, podaż
 3. socjokulturowe – czyli tradycje, zwyczaje, przekonania religijne, stereotypy
 4. polityczno-prawne – tworzą je obowiązujące przepisy prawne
 5. technologiczne – postęp techniczny i technologiczny, nowe odmiany roślin, maszyny
 6. ekologiczne – zagadnienia związane z ochroną środowiska, utylizacją odpadów, skażeniem wód, recyclingiem
 7. międzynarodowe – tworzone przez politykę państwa w zakresie importu, eksportu, ceny na rynkach światowych, systemy ceł, dopłat

Schemat Otoczenie dalsze

Ad. 2

Otoczenie bliższe tworzą podmioty wchodzące w bezpośrednie relacje z gospodarstwem lub w specyficzny sposób na nie oddziałujące.

 

Na mikrootoczenie składają się:

 1. dostawcy – przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją środków do produkcji np.: pasze treściwe, nawozy mineralne, środki ochrony roślin,
 2. konkurencja – inne gospodarstwa rolne
 3. odbiorcy produktów rolniczych, będących dla nich surowcami do produkcji np.: mleczarnie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, zakłady mięsne, cukrownie
 4. regulatorzy np.: urzęd gminy, zakłady ubezpieczeniowe, KRUS, agencje rządowe – ARR, ARiMR, ANR
 5. organizacje społeczno-polityczne i inne np.: związki producentów, związki zawodowe
 6. banki
 7. inne np.: instytucje doradcze

Schemat OTOCZENIE BLIŻSZE

 

W celu utrwalenia wiadomości proszę zapoznać się z prezentacją:

https://prezi.com/trkcz_mstrnw/51-otoczenie-przedsiebiorstwa/

 

Lisiecka Anna