Uncategorized

Produkcja roślinna kl. 1CB+1CG

07.04.2020r. Temat: Zasady ustalania dawek nawozów. 

wpisujemy w zeszycie punkty i zpoznajemy się z prezentacją   Zasady ustalania dawek nawozów

1. Źrodła składników pokarmowych

2. Ustalenie zasobności mineralnej gleb

3. Zaplanować nawożenie z uwzględnieniem plonu i zasobności gleb.

Przepisujemy z prezentacji sposób liczenia nawozów, w miejscu kropek mają być wstawione obliczone nawozy.  Wyniki z obliczeń odsyłamy do sprawdzenia.

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Pozdrawiam

Maria Korpysz