Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie Kl. III FT

Temat:  Formy sprzedaży.

Na dzisiejszej lekcji poznacie formy sprzedaży produktów.

Omówimy:

1. Formy bezpośrednie.

2. Formy pośrednie.

3. Forma proselekcyja.

4. Formy specjalne.

 

Ad. 1

Formy bezpośrednie

Klient ma bezpośredni dostęp to towaru, na drodze podjęcia decyzji o zakupie.

a) Forma samoobsługowa – tutaj klient ma łatwy dostęp do towarów, sam może je pobierać. Aby mówić o takim rodzaju sprzedaży, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki, m.in.: odpowiedni metraż lokalu przeznaczonego na ekspozycję produktów; widoczność cen; właściwe rozmieszczenie towarów; zaplanowanie komunikacji zgodnie z zasadami bhp; zapewnienie stanowisk kasowych, przy których odbywa się zapłata za towary; możliwość samodzielnego zapakowania produktów.

Ad. 2

Formy pośrednie

W procesie sprzedażowym klient ma dostęp do towaru tylko za pośrednictwem sprzedawcy i nie może sam pobierać produktów.

a) Forma tradycyjna – w procesie sprzedażowym uczestniczą klient i sprzedawca, który posiada wiedzę o produktach, prezentuje i podaje towary oraz przyjmuje zamówienia i zapłatę. Tę formę sprzedaży można podzielić na:

-sprzedaż z rozbudowaną, kompleksową obsługą klienta, uwzględniającą analizę potrzeb;

-sprzedaż detaliczna, która wymaga sprzedawcy do odpowiedniego wydzielenia czy opakowania towaru;

-sprzedaż z uproszczoną obsługą klienta, stosowana w sklepach drobnodetalicznych, gdzie sprzedawca pozostawia samodzielny wybór towarów klientowi.

Ad. 3

Forma proselekcyja.

Podobnie jak w przypadku sprzedaży samoobsługowej, tutaj klient ma możliwość wolnego wyboru wyeksponowanych produktów, a kontakt ze sprzedawcą występuje w końcowej fazie procesu, gdzie przedstawiciel udziela precyzyjnych informacji na temat produktów, doradza i finalizuje transakcję. Ta forma sprzedaży umożliwia po części określenie potrzeb klienta i dopasowanie do jego preferencji.

Ad. 4

Formy specjalne

Mogą być uzupełnieniem form pośrednich, bezpośrednich i preselekcyjnych. Różnice występują na poziomie sposobu dostawy, sposobu zapłaty, kontaktu z klientem.

-Sprzedaż z dostawą do domu – może być wielorazowa lub jednorazowa;

-Sprzedaż z automatów – rozliczana jest przy użyciu maszyny, która pobiera należności i wydaje towary (np. napoje, pakowaną żywności);

-Sprzedaż objazdowa (np. na wsi);

-Sprzedaż komisowa – polega na handlu towarami innych osób i czerpaniu zysku z prowizji od zrealizowanych sprzedaży;

-Sprzedaż ratalna – umożliwia rozłożenie płatności za dany towar/usługę na mniejsze kwoty, systematycznie wpłacane na konto odbiorcy; może odbywać się za pośrednictwem banku lub na miejscu w sklepie;

-Sprzedaż subskrypcyjna – oznacza zapłatę za dany towar na określony czas przed jego premierą na rynku (np. książki) i gwarantuje dostawę zaraz po ukazaniu się;

-Sprzedaż artykułów używanych – jest to handel towarami wcześniej wykorzystywanymi przez inne osoby i sprzedaż po niższej, bardziej atrakcyjnej cenie;

-Sprzedaż wysyłkowa – realizacja zamówień, złożonych na podstawie opisów i zdjęć produktów, zamieszczonych w katalogach lub serwisach internetowych;

-Sprzedaż prenumeracyjna (abonamentowa) – polega na cyklicznym dostarczaniu wcześniej opłaconych dóbr (np. czasopisma, ukazującego się co miesiąc);

-Telesprzedaż – sprzedaż za pomocą programów telewizyjnych.

 

Lisiecka Anna