Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii KL. II PT

Temat: Utrwalenie wiadomości – spółki prawa cywilnego i handlowego.

 

 

Proszę przypomnieć wiadomości dotyczące spółek odpowiadając na pytania.

  1. Gdzie znajdują się przepisy prawne dotyczące funkcjonowania spółek?
  2. Które spółki posiadają osobowość prawną (czyli są osobami prawnymi), a które jej nie posiadają?
  3. W jakiej formie powinna być sporządzona umowa?
  4. Jaki są zasady tworzenia nazwy (firmy) spółki?
  5. Kto odpowiada za zobowiązania spółki?

Po utrwaleniu wiadomości proszę rozwiązać poniższe zadania i przesłać do oceny.

Utrwalenie wiadomości spółki

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP5 imię i nazwisko oraz klasę. Termin przesyłania prac 24.04.2020 r.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Lisiecka Anna