2PT (Tech)Zdalne Lekcje

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. II PT

Temat: Powiązania przedsiębiorstw – kooperacja.

 

Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z zagadnieniami:

  1. Więzi gospodarcze.
  2. Formy współdziałania przedsiębiorstw.

 

Wprowadzenie

 

W obecnych warunkach gospodarczych przedsiębiorstwa rywalizują między sobą o nowe rynki zbytu, o klienta oraz pozycję na rynku. Zaprzeczeniem rywalizacji jest kooperacja.

Ad. 1

Jednym ze sposobów przeciwdziałania rywalizacji (konkurencji) jest współpraca z innymi przedsiębiorstwami, która prowadzi do powstania więzi gospodarczych.

Więzi gospodarczeto zależności między przedsiębiorstwami. Mogą one polegać na wymianie świadczeń między nimi albo umożliwiać wspólną realizację celów.

 

Ad. 2

Formy współdziałania przedsiębiorstw:

1. Kooperacja

2. Koncentracja

 

Zapamiętaj

Kooperacja stanowi współpracę określonej grupy osób na podstawie zawartej wcześniej umowy opiera się na dobrowolności współdziałania i na partnerstwie.

Kooperacja jest działaniem efektywnym, ponieważ umożliwia partnerom (kooperantom) osiąganie zamierzonych celów, które byłyby niemożliwe bądź trudne do zrealizowania przez każde [przedsiębiorstwo] działające we własnym zakresie.

Np. zakład nie posiada swojej lakierni i przekazuje półprodukty do polakierowania do innego przedsiębiorstwa. Ważnym elementem owej współpracy jest powierzanie odmiennej firmie własnych towarów czy też artykułów, z jakich firma świadcząca usługi kooperacyjne musi rzetelnie się rozliczyć.

 

Podsumowanie
Uzupełnieniem wiadomości może być prezentacja podsumowująca materiał

https://prezi.com/t2ageus0bapq/formy-wspopracy-i-powiazan-przedsiebiorstw/

 

Na podstawie prezentacji odpowiedz na pytania zawarte w :

Karta pracy 9 kooperacja

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP9 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 22.05.2020 (piątek)

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna