Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl II PT

Temat: Rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym – ćwiczenia.

Na dzisiejszej lekcji ćwiczymy obliczanie ceny brutto towarów i podatku VAT oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

W celu poćwiczenia rozliczenia podatku VAT z US proszę zrobić

Ćwiczenie 1,2,3 to praca dla chętnych

Ćwiczenie 1

Spółka z o.o. „Domino” sprzedała w styczniu 2020 r. 100 sztuk towary A. Cena sprzedaży netto jednej sztuki wynosi 120 zł. Stawka podatku VAT wynosi 23%.

Oblicz:

 1. wartość sprzedaży netto;
 2. podatek należny;
 3. wartość sprzedaży brutto.

Rozwiązanie:

 1. wartość sprzedaży netto –
 2. podatek należny –
 3. wartość sprzedaży brutto –

Ćwiczenie 2

Spółka z o.o. „Domino” zakupiła w styczniu 2020 r. do produkcji towaru A  200 sztuk materiału. Cena zakupu netto 1 sztuki materiału wynosiła 30 zł. Materiał jest opodatkowany 23% stawką VAT.

Oblicz:

 1. wartość zakupu netto materiału;
 2. podatek naliczony;
 3. wartość zakupu brutto.

Rozwiązanie:

 1. wartość zakupu netto materiału –
 2. podatek naliczony –
 3. wartość zakupu brutto –

Ćwiczenie 3

Na podstawie danych z ćwiczenia 1 i 2 oblicz wysokość podatku odprowadzonego do US.

Podatek odprowadzony do US =

podatek należny – podatek naliczony

Rozwiązanie:

Powodzenia

A. Lisiecka