Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii kl. II FTP

Temat: Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Na dzisiejszej lekcji poznamy rodzaje ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Omówimy:

  1. Obowiązkowe obciążenia wynagrodzenia.
  2. Elementy ubezpieczeń społecznych.
  3. Ubezpieczenia zdrowotne.
  4. Obowiązki pracodawcy.

 

Ad. 1

Wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu.

 

Ad. 2

Ubezpieczenia społeczne:

  • Emerytalne (pracownik 9,76%; pracodawca 9,76%)
  • Rentowe                       1,50%;                       6,5%
  • Chorobowe                    2,45%;               ————
  • Wypadkowe                ———–                     1,93%

 

Emerytalne – osoby uprawnione otrzymują emerytury; składka na ubezpieczenie emerytalne jest płacona w połowie przez pracownika i w połowie przez pracodawcę.

 

Rentowe – wypłacane są m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne i zasiłki pogrzebowe. Składka na ubezpieczenie rentowe płacona jest częściowo przez pracownika i częściowo przez pracodawcę.

 

Chorobowe – uprawnionym przysługuje m.in. zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński; składka na ubezpieczenie chorobowe płacona jest przez pracownika.

Wypadkowe – są wypłacane świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; składka na ubezpieczenie jest płacona przez pracodawcę.

 

Ad. 3

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę podlegają powszechnemu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Część składki na ubezpieczenie zdrowotne jest odliczana od podatku dochodowego od osób fizycznych. Składka ta jest odprowadzana na Fundusz Zdrowia i dzięki niej mamy zapewnioną opiekę lekarską.

 

Ad. 4

Fundusz Pracy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Proszę zapoznać się z materiałem i zapisać w formie notatki.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna