Uncategorized

Działalność gospodarcza w agrobiznesie Kl. III MTP

Temat: Wydajność i normowanie pracy.

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się obliczać wydajność pracy i poznamy rodzaje norm pracy.

Omówimy:

  1. Definicja wydajności pracy.
  2. Rodzaje wydajności.
  3. Sposoby obliczania wydajności pracy.
  4. Normy ilościowe i czasowe pracy.

 

Ad. 1

Wydajność pracy – to wielkość efektów produkcyjnych (wyrobów lub usług) przypadających w określonym czasie na jednostkę nakładu pracy. Odnosi się do pracy ludzkiej.

Przez efekty produkcyjne należy rozumieć:

  • ilość lub wartość wyrobów wytworzonych w przedsiębiorstwach przemysłowych
  • ilość lub wartość usług świadczonych w przedsiębiorstwach usługowych
  • utarg lub ilość obsłużonych klientów w przedsiębiorstwach handlowych

 

Ad. 2

Rodzaje wydajności pracy:

  1. indywidualna – wielkość produkcji wytworzonej w jednostce czasu przez jednego pracownika
  2. zespołowa – wydajność określonej grupy np.: zespołu, brygady, zakładu
  3. społeczna – wydajność wszystkich pracowników danej branży lub gałęzi gospodarki

 

Ad. 3

Sposoby obliczania wydajności pracy

 

                         W = P : t          lub          W = P : z

W – wydajność pracy

P – ilość lub wartość wykonanej produkcji

t – czas zużyty na wykonanie produkcji

z – liczba pracowników zatrudnionych przy wykonaniu produkcji

 

Ad. 4

Normy ilościowe – określają ilość produkcji lub pracy do wykonania w jednostce czasu np.: 3 szt/ h co oznacza że robotnik powinien wykonać w ciągu godziny 3 szt. wyrobu, w ciągu godziny pracy ciągnikiem Ursus C – 330 z broną talerzową o szer. 2 m powinno się wykonać zabieg na powierzchni 1 ha.

Normy czasowe – określają ilość czasu potrzebną do wykonania jednostki pracy lub produkcji np.: 3 h/szt. oznacza to, że robotnik zużyje 3 godz. na wyprodukowanie jednej szt. wyrobu, na wykonanie orki pługiem 2 – skibowym i ciągnikiem Ursus C – 330 na powierzchni 1 ha potrzeba 4 godziny.

Ni = T : Nc

Nc = T : Ni

Ni  – normy ilościowe

Nc – normy czasowe

T – czas

 

 

Przykład

Oblicz wskaźnik wydajności pracy brygady roboczej jeżeli w ciągu 8 godz. wykonała ona 240 szt. wyrobów.

 

W = P : t = 240 szt. : 8 h = 30 szt./h

Odp: Brygada robocza w ciągu 1h wykonała 30 szt. wyrobów.

 

 

Przykład

Miesięczny utarg sklepu spożywczego, w którym zatrudnionych jest trzech sprzedawców wynosi  60 000 zł. Wyznacz wydajność pracy jednego sprzedawcy w badanym  miesiącu.

 

W = P : z = 60 000 zł : 3 osoby = 20 000 zł/sprzedawcę.

Odp: Miesięczny utarg na jednego sprzedawcę wynosi 20 000 zł.

Sprawdź swoją wiedzę Karta pracy 3

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP3 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 07.04.2020

Temat: Konflikty w przedsiębiorstwie.

Proszę zapoznać się z prezentacją: Konflikty w przedsiębiorstwie

 

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna