Uncategorized

Historia i społeczeństwo 4 RTM

03.04.2020r.  TEMAT: Sojusznik zza Atlantyku.

 

Moi Drodzy!

Rozpoczynamy realizację materiału z ostatniego już działu – Na drodze do globalizacji. Gorąco zachęcam, aby zaangażować się nieco bardziej w przygotowania do lekcji, ponieważ zechcę opracować dla Was krótki test interaktywny podsumowujący naszą wspólną pracę. Na bieżąco będę udzielała wskazówek, które treści są najważniejsze i na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Będzie to ostatni sprawdzian Waszej wiedzy i umiejętności z historii. Biorąc pod uwagę szczególne okoliczności i formę nauki ufam, że test również będzie wyjątkowy ( a z pewnością jego wyniki!).


WPROWADZENIE:

Jak pamiętacie, pod koniec XVIII wieku w wyniku oderwania się od Wielkiej Brytanii powstaje pierwsze w Nowym Świecie nowe państwo – Stany Zjednoczone. Podczas tej lekcji prześledzimy proces, w wyniku którego USA stały się światowym mocarstwem.

ZAGADNIENIA :

  1. Stany Zjednoczone w XIX wieku – proszę o zapoznanie się z opracowanym materiałem – Rozwój USA w XIX wieku
  2. I wojna światowa. – proszę uzupełnijcie w tekście  brakujące luki                                                                                                                              Kiedy w Europie padły pierwsze strzały  i rozpoczęły się działania wojenne, Stany Zjednoczone ciągle hołdowały starej idei ………………………………. . W myśl jej założeń USA miały nie angażować się w konflikty poza Amerykami. Mimo deklarowanej neutralności prezydent Stanów Zjednoczonych –  ………………………………. chciał oficjalnie wciągnąć USA do wojny po stronie ……………………………… . Na początku lutego 1917 roku Niemcy ogłosili prowadzenie nieograniczonej wojny podwodnej.                   W myśl oświadczenia Niemcy mieli atakować wszystkie statki w pobliżu Wysp Brytyjskich.  Jednym z pierwszych skutków było zatopienie 7 maja 1917r. amerykańskiego statku pasażerskiego  o nazwie …………………………….. .  Kolejnym powodem była słynna „ …………………….. Zimmermanna”. W dniu 16 stycznia 1917 roku niemiecki rząd wysłał do swojej ambasady              w …………………………… telegram, w którym proponował sojusz skierowany przeciwko …………………………………………………….. .  Wszystkie te czynniki spowodowały, że Woodrow Wilson mógł wreszcie liczyć na poparcie Kongresu i społeczeństwa.          W dniu …………………………  1917 roku Stany Zjednoczone znalazły się w stanie wojny z Niemcami.
  3. Wielki kryzys ekonomiczny – proszę wypisać z tekstu przejawy kryzysu w USA                                                                                 Jesienią 1928 r wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał dotychczasowy sekretarz stanu do spraw handlu Henryk Hoover. Przekonany, że gospodarka amerykańska sama, bez ingerencji państwa, zdoła pokonać narastający kryzys. Amerykańskie banki zaczęły jednak domagać się zwrotu pożyczek( udzielonym np. Niemcom i innym krają na odbudowę zniszczonej Europy) zaniepokojone zwiększoną emisją akcji. Pierwsze symptomy kryzysu pojawiły się już latem 1929 r. w postaci malejącej produkcji i spadku cen. Kryzys gospodarczy, największe załamanie gospodarcze świata w XX w. objęło wszystkie kraje i dziedziny ich gospodarki. Przejawiało się długotrwałym i głębokim spadkiem produkcji przemysłowej, masowym bezrobociem, spowodowało poważne zmiany polityczne. Doprowadziło do ogromnej spekulacji akcjami, których wartość nominalna przekroczyła wielokrotnie ich wartość rynkową. Załamanie nastąpiło 24 października 1929 r. w „czarny czwartek”  kiedy na giełdzie nowojorskiej nastąpił krach. Przyniósł on spadek wartości akcji większości przedsiębiorstw i zapoczątkował niespotykaną dotąd w historii falę bankructw. Gospodarka amerykańska znalazła się w błędnym kole recesji gospodarczej, która objawiała się gwałtownym spadkiem produkcji artykułów przemysłowych cen oraz masowym bezrobociem w USA (20%). Zjawiskiem powszechnym stała się nędza i zorganizowana przestępczość. Sytuację komplikowała prohibicja, obowiązująca w Stanach Zjednoczonych od roku 1919, która w latach dwudziestych przyczyniła się do powstania prawdziwego gangsterskiego imperium opartego na  przemycie alkoholu, hazardzie czy prostytucji.

PODSUMOWANIE :

https://prezi.com/dvs7jqvcn8wd/sojusznik-zza-atlantyku/

Wykorzystując materiały z prezentacji oraz informacje w podręczniku -s. 133  proszę abyście spróbowali opisać na czym polegała polityka Nowego Ładu Franklina Delano Roosevelta.

Czekam na efekty pracy   zelaga@wp.pl –  w tytule wpisujecie imię i nazwisko oraz klasę.

Kontakt poprzez e-dziennik lub messenger.

Życzę powodzenia!

A.Żelazowska