Uncategorized

Chemia 4BT, 4FTP, 4RTM, 06.04.2020r.

Temat: Charakterystyka hydroksykwasów.

Drodzy uczniowie!

Dzisiaj poznamy kolejną grupę związków organicznych – hydroksykwasy, które  należą do dwufunkcyjnych pochodnych węglowodorów, czyli zawierają w cząsteczce dwie grupy funkcyjne: hydroksylową i karboksylową, które znamy z poprzednich zajęć.

Proszę zapoznać się ze sposobem ustalania wzorów i nazw systematycznych izomerów wybranych hydroksykwasów oraz reakcjami otrzymywania i właściwościami z podręcznika lub korzystając z linków https://slideplayer.pl/slide/10321901/

https://www.youtube.com/watch?v=unGkLY0c-So

https://www.youtube.com/watch?v=n-0r0ZGMUBA

https://www.youtube.com/watch?v=ucvZAwwBXbo

https://www.youtube.com/watch?v=lBswPJCGvuM

Następnie z załączonego pliku notatka – Hydroksykwasy  , proszę zapisać notatkę w zeszycie lub wydrukować.

Notatka powinna zawierać pojęcie hydroksykwasy, przykłady: kwas mlekowy, kwas winowy, kwas salicylowy, otrzymywanie kwasu mlekowego oraz kwasu acetylosalicylowego.

W podsumowaniu, proszę rozwiązać zadania 2 oraz 4 strona 264 z podręcznika.

Pytania oraz informacje zwrotne proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam,

Justyna Filipiak